Nieuws

Huurders gemeente Groningen verzetten zich tegen de (ver)huurdersheffing

Afgelopen jaar betaalden de Groninger corporaties € 25 miljoen aan verhuurdersheffing. De huurders en woningzoekenden in de stad Groningen – vertegenwoordigd door de huurdersorganisatieszien dat de wachtlijsten voor woningzoekenden oplopen. Ondertussen blijven de huren ook stijgen en staat de betaalbaarheid onder druk. Corporaties willen en moeten bouwen. Ook het verduurzamen van woningen staat hoog op de agenda van de corporaties. Door meer te verduurzamen houden zij de huren betaalbaar. Voor dit alles is geld nodig.

Samen bouwen aan Selwerd!

In Selwerd vinden de komende jaren diverse ontwikkelingen plaats. De Huismeesters gaat 95 eengezinswoningen en 51 portieketagewoningen in Selwerd slopen en vervangen door duurzame nieuwbouw. Het nieuwbouwplan geeft in totaal plek aan 283 woningen waarvan 141 sociale huurwoningen. Er komen verschillende soorten woningen voor terug. Vandaag - 29 april -  was de onthulling van het bouwbord als officiële start wijkvernieuwing door De Huismeesters.