Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS
//} %>
//} %>
Servicemenu

Disclaimer

We stellen de website van De Huismeesters met de grootst mogelijke zorg samen. Ook doen we ons uiterste best om deze website actueel te houden. Toch kan het voorkomen dat informatie op deze site niet juist of onvolledig is. Aan de inhoud van de website kunt u dan ook geen rechten ontlenen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkhed voor het ononderbroken functioneren van deze website en zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of tijdens het gebruik van deze website.

Verkregen informatie
De Huismeesters zal via deze site verkregen informatie niet doorgeven aan andere partijen. Alle informatie die u aan ons via deze site verstrekt, zullen wij zorgvuldig behandelen. 

E-mail gebruik
Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel we de binnengekomen e-mails vertrouwelijk behandelen, het niet geheel uitgesloten is dat de e-mails door derden geraadpleegd kunnen worden. De Huismeesters kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De gegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) die worden opgegeven voor beantwoording van  e-mails zullen we alleen voor dat doel gebruiken.

Intellectueel eigendom
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, etc. zijn eigendom van of in licentie bij De Huismeesters.

Bijhouden statistieken
Om de kwaliteit van onze website te verbeteren, registreert De Huismeesters de aantallen bezoeken, bezoekduur en bekeken onderwerpen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en gebruiken we alleen voor intern onderzoek.

Inhoud wijzigen
De Huismeesters behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te alle tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Vragen?
Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze site, kunt u contact met ons opnemen.