Wat is passend toewijzen en wat betekent dit voor mij?

Vanaf 1 januari 2016 zijn woningcorporaties wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dit betekent dat wij sociale huurwoningen alleen mogen verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet past bij de huurprijs. Zo wordt voorkomen dat mensen met een te laag inkomen in een te dure huurwoning komen te wonen.

Geregistreerd inkomen
Wij gaan bij de toewijzing van een woning uit van het geregistreerde inkomen van het voorafgaande jaar. Het geregistreerde inkomen wordt jaarlijks vastgesteld door de Belastingdienst aan de hand van uw belastingaangifte. Een overzicht van uw geregistreerde inkomen (inkomensverklaring) kunt u kosteloos aanvragen bij de Belastingdienst. Wij hebben altijd een inkomensverklaring nodig, ook als u geen inkomen heeft. Wij kijken bij de toewijzing van een woning niet naar uw vermogen (spaargeld).

Uitzondering vermogen 
Voor ouderen met een niet passend inkomen geldt een uitzondering op de vermogensregel. Als het vermogen van een alleenstaande oudere hoger is dan €120.020 (prijspeil 2022), dan mag De Huismeesters een woning toewijzen met een huur boven de aftoppingsgrens. Voor een meerpersoonshuishouden moet het vermogen meer zijn dan €151.767.

Huishoudgrootte
Daarnaast wordt er bij de toewijzing van een woning gekeken naar uw huishoudgrootte. Inwonende kinderen tellen wel mee voor de huishoudgrootte, maar niet voor het inkomen. Ook niet als deze kinderen ouder zijn dan 18 jaar.

Op WoningNet kunt u alleen reageren op woningen die passen bij uw inkomen en huishoudgrootte. Om deze reden is het belangrijk om uw gegevens op WoningNet aan te passen als er wijzigingen zijn in uw inkomen of huishoudgrootte.