Wat is een bewonerscommissie? En wat doen zij?

Een bewonerscommissie bestaat uit een groep huurders waarmee wij overleggen.

Zij overleggen met ons over zaken die spelen in de wijk of de directe omgeving. U kunt hierbij denken aan onderwerpen zoals leefbaarheid, schoonmaak en (tuin)onderhoud. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren, zoals een burendag of een buurtfeest.