Wat is huisbewaarderschap en hoe vraag ik dit aan?

Een huisbewaarder is een persoon die, met toestemming van De Huismeesters en onder bepaalde voorwaarden, tijdelijk in een woning verblijft. Als een hoofdhuurder tijdelijk een andere woon- of verblijfplaats heeft, dan kan er voor maximaal één jaar huisbewaarderschap worden aangevraagd. De huurder moet voor deze aanvraag een aantoonbare reden hebben, zoals bijvoorbeeld werk, stage of familieomstandigheden. Er mag geen sprake zijn van een huurschuld en/of overlast. De huurder dient zelf een huisbewaarder voor te dragen.

Aanvraag indienen
U kunt via Mijn De Huismeesters een aanvraag indienen voor huisbewaarderschap.
Naast een ingevuld aanvraagformulier hebben wij ook bewijsstukken nodig, waaruit blijkt waarom u tijdelijk niet woonachtig bent in uw woning. Hierbij valt te denken aan:
- een vliegticket
- bewijs van inschrijving van de studie 
- contract van werkgever