Wat is onderverhuur en wat doen jullie hier tegen?

Het doorverhuren van de woning aan anderen zonder toestemming van de woningcorporatie noemen we onderverhuur. Dit is niet toegestaan en kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst. Bij vermoedens van onderhuur gaan wij uitzoeken wie er bij het GBA staat ingeschreven op het adres. We controleren meerdere malen wie op het adres aanwezig is. Als er anderen aanwezig zijn, proberen we te achterhalen wie dit zijn en of ze huur betalen en hoeveel. We nemen vervolgens telefonisch contact op met de hoofdhuurder van de woning.

Wel kan er een verzoek voor huisbewaarderschap bij De Huismeesters worden aangevraagd. Met huisbewaring kunt u iemand anders legaal in uw woning laten wonen, gedurende maximaal een jaar. U heeft hiervoor toestemming van De Huismeesters nodig.
U kunt via Mijn De Huismeesters een aanvraag indienen.