Er hangt een asbestkaart in mijn meterkast, wat betekent dit?

Op de asbestkaart staat informatie over eventueel aanwezig asbest in uw woning
Deze informatie is belangrijk als u wilt klussen, maar ook voor werknemers die onderhoud moeten uitvoeren in de woning. De asbesthoudende materialen die staan vermeld op de asbestkaart zijn ongevaarlijk zolang deze niet worden bewerkt en onbeschadigd blijven. Deze materialen worden verwijderd tijdens het onderhoud van de woning of bij verhuizing of sloop. 

Of we asbest verwijderen, hangt af van het soort asbest
Hechtgebonden asbest kan meestal blijven zitten. Dit materiaal is niet gevaarlijk als het onbeschadigd is en het niet wordt bewerkt.
Niet-hechtgebonden asbest vraagt mogelijk wel om maatregelen. Dit hangt ervan af of het materiaal al dan niet is afgeschermd. Verder speelt het een rol of het asbest op een plek zit waar mensen regelmatig komen. 

Gebruik de asbestkaart als u gaat klussen in uw woning
Kijk goed op de kaart waar u wel en niet mag boren of materiaal mag verwijderen. Bij vragen of twijfelt kunt u contact met ons opnemen.