Hoe kan ik bezwaar maken tegen huurverhoging?

Bent u het niet eens met de huurverhoging, dan kunt u bezwaar maken. Uw bezwaarschrift moet voor 1 juli 2022 bij ons zijn ingediend.
Gebruik voor het bezwaar het volgende formulier: Bezwaarschrift huurverhoging vanaf 1 juli 2022

Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, zullen wij de Huurcommissie verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging. Onderhoudsgebreken zijn geen geldige reden om bezwaar te maken tegen de huuraanpassing. Als er sprake is van ernstige onderhoudsgebreken, kunt u de Huurcommissie vragen de huurprijs tijdelijk te verlagen vanwege onderhoudsgebreken. Van deze procedure kunt u het hele jaar door gebruik maken.

Op de website van de Huurcommissie leest u meer over het het indienen van bezwaar: