Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS
//} %>

Betalen

In uw huurcontract met De Huismeesters staan afspraken over het betalen van de huur. U betaalt maandelijks en dat doet u steeds vooraf. De huur moet uiterlijk op de eerste dag van de maand bij ons binnen zijn.

Automatische incasso
De gemakkelijkste manier van betalen is via automatische incasso. Bij het aangaan van uw huurcontract geeft u De Huismeesters toestemming de huur op de eerste van de maand van uw rekening af te schrijven. Zo hoeft u er zelf niet naar om te kijken en is uw huur altijd op tijd betaald. Na een wijziging van de huur betaalt u bovendien automatisch het juiste bedrag. 
 
Wilt u ook op deze handige manier uw huur betalen? Download dan de machtigingskaart. U kunt deze invullen en sturen naar:
De Huismeesters
Postbus 546
9700 AM Groningen
 
Acceptgirokaart
Kiest u niet voor automatische betaling, dan ontvangt u iedere maand een acceptgirokaart. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de huur voor de eerste van de maand bij ons binnen is. Ons rekeningnummer is NL50 ABNA 0436458047.

iDEAL
Voortaan kunt u ook makkelijk en snel digitaal betalen via iDEAL. Ga daarvoor naar Mijn De Huismeesters.

Betalingsproblemen
Lukt het niet om uw huur op tijd te betalen? Neem dan zo snel mogelijk (telefonisch) contact met ons op. Een huurachterstand kan snel oplopen en tot grote problemen leiden. Daarom is snel handelen noodzakelijk.

Betalingsregeling
Het is mogelijk om een betalingsregeling te treffen als u minimaal een jaar de woning huurt en altijd tijdig betaald heeft. Nadat de betalingsregeling helemaal is betaald, mag u een jaar lang geen nieuwe regeling treffen. Voor meer informatie en het aanvragen van een betalingsregeling gaat u naar Mijn De Huismeesters.

Huurachterstand
Het kan gebeuren dat u vergeet op tijd uw huur te betalen. Wij sturen u dan een herinneringsbrief, zodat u de betaling alsnog kunt regelen. Mochten wij na de herinnering de huurbetaling nog niet hebben ontvangen, dan volgt een aanmaningsbrief. Reageert u ook daar niet op, dan dragen wij de achterstand over aan de gerechtsdeur­waarder. De kosten van de deurwaarder worden op u verhaald en komen bij de huurachterstand op. Blijft u dan nog in gebreke, dan wordt de zaak overgedragen aan de kantonrechter. Deze kan besluiten tot een betalingsregeling, maar ook tot ontbinding van het huurcontract. In het laatste geval krijgt De Huismeesters toestemming om de woning te ontruimen.  

Hulp bij schuld
Als u als inwoner van de stad Groningen (acute) financiële problemen heeft en niet meer aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen, dan kunt u zich wenden tot De Groningse Kredietbank (GKB). Zij kunnen u helpen. De GKB is een afdeling van de dienst Sociale Zaken en Werk (SOZAWE) van de gemeente Groningen. Lees er meer over op de website van de GKB.