Huur opzeggen

Huurt u een woning, garage, berging of parkeerplaats van De Huismeesters en wilt u hiervan de huur opzeggen? Dit regelt u eenvoudig online via Mijn De Huismeesters. U kunt dagelijks de huur opzeggen. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Houd er wel rekening mee dat de laatste dag van uw huurcontract altijd een werkdag (maandag tot en met vrijdag) moet zijn.

Veel gevraagd over Huur opzeggen

Mijn partner is overleden. Ik wil graag in de woning blijven wonen. Wat moet ik doen?

Algemeen

U staat samen op het huurcontract
U kunt in de woning blijven wonen. Wij ontvangen graag schriftelijk het verzoek om de tenaamstelling aan te passen. Daarnaast hebben wij een kopie nodig van de akte van overlijden.

U staat niet op het huurcontract, maar u bent wel getrouwd of geregistreerd partner
U kunt in de woning blijven wonen. Voor het aanpassen van het huurcontract hebben wij de volgende stukken van u nodig:

  • schriftelijk verzoek;
  • akte van overlijden;
  • bewijs van huwelijk of geregistreerd partnerschap.

U voert al jaren een gezamenlijk duurzaam huishouden
Staat u niet op het huurcontract en bent u niet getrouwd of geregistreerd partner? Wij kunnen u alleen hoofdhuurder maken als u minimaal twee jaar samen ingeschreven heeft gestaan op het adres. Wij hebben in dit geval de volgende stukken van u nodig:

  • schriftelijk verzoek;
  • akte van overlijden;
  • uittrekstel van de Gemeentelijke Basisadministratie.

Ik heb de huur opgezegd. Hoe zit het met overname?

Algemeen

Overname van vloer, gordijnen en inboedel is een zaak tussen u en de nieuwe huurder. Wij bemiddelen hier niet in, maar wij willen wel graag weten wat u met elkaar afspreekt. De gemaakte afspraken kunt u vastleggen op het overnameformulier. Op het formulier noteert u alle spullen die door de nieuwe huurder worden overgenomen. Maak voor alle partijen een kopie van het formulier en laat een exemplaar achter in de woning.

U moet de woning leeg achterlaten als er nog geen nieuwe huurder is of de nieuwe huurder uw spullen niet wil overnemen.

48-uurs regeling
Voor vloeren hebben wij een 48-uurs regeling. Als de nieuwe huurder de vloer niet wil overnemen dan heeft u 48 uur de tijd om de vloer alsnog te verwijderen. De opzichter zal tijdens de voorcontrole beoordelen of uw vloer in aanmerking komt voor de 48-uurs regeling.

Ik heb de huur opgezegd. Kan ik de einddatum nog veranderen?

Algemeen

Wilt u iets aanpassen of wijzigen in uw huuropzegging? Neem contact met ons op. Wij kunnen dan voor u kijken wat wij voor u kunnen doen.

Ik heb mijn huur opgezegd. Kan ik dit terugdraaien?

Algemeen

Voor het intrekken van een huuropzegging vragen wij u spoedig telefonisch contact met ons op te nemen. Als het mogelijk is om uw huuropzegging terug te draaien, dan brengen wij 25 euro aan administratiekosten in rekening.

Ik wil de huur opzeggen van een overleden familielid. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Allereerst gecondoleerd met uw verlies. Wij wensen u veel sterkte toe de komende periode.

De huur van een overleden familielid kan opgezegd worden met het formulier ‘huuropzegging bij overlijden’.

Stuur dit formulier, samen met een kopie van de akte van overlijden, naar ons retour. Na het ontvangen van de opzegging sturen wij u een bevestiging per brief.
De opzegtermijn bij overlijden is minimaal twee weken. De einddatum mag niet in het weekend of op een feestdag vallen.

Na het ontvangen van de huuropzegging sturen wij u binnen twee werkdagen een bevestiging per post. In deze brief staat de definitieve datum waarop de huur eindigt. Daarnaast leest u in de bevestigingsbrief wanneer de opzichter langskomt voor de voorcontrole en wanneer de sleutels bij ons moeten worden ingeleverd.

Ik wil mijn huur opzeggen. Wat is de opzegtermijn?

Algemeen

De opzegtermijn is minimaal 1 maand en u kunt op elke dag van de maand de huur opzeggen. Als u bijvoorbeeld op 13 juli opzegt, dan is de einddatum 13 augustus. De einddatum mag niet in het weekend of op een feestdag vallen.

U kunt natuurlijk ook al eerder uw huur opzeggen. Dan heeft u meer tijd om de woning goed op te leveren en is de kans groter dat er op tijd een nieuwe huurder bekend is. Dat kan een voordeel zijn als u spullen ter overname wilt aanbieden.

Soms is er een ander opzegtermijn, bijvoorbeeld na een woningruil of bij huur van een bedrijfsruimte. U leest hierover meer in uw huurovereenkomst.

Bij overlijden is de opzegtermijn minimaal twee weken.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Wie mag/kan er in de woning blijven wonen?

Algemeen

U staat samen op het huurcontract
Dan heeft u wettelijk gezien beide recht op de woning. U bepaalt samen wie in de woning blijft wonen. Het is belangrijk dat u deze wijziging aan ons doorgeeft. Dit doet u door het formulier ‘gedeeltelijke huuropzegging’ in te vullen en beide te ondertekenen.

U staat niet op het huurcontract, maar bent wel getrouwd of geregistreerd partner
In dat geval hebben jullie ook beide net zoveel recht om in de woning te blijven wonen. U dient zelf te bepalen wie het huurcontract overneemt. Het is belangrijk dat u deze wijziging aan ons doorgeeft. Dit doet u door het formulier ‘gedeeltelijke huuropzegging’ in te vullen en beide te ondertekenen.

U voert al jaren een gezamenlijk duurzaam huishouden
Staat u niet op het huurcontract en bent u niet getrouwd of geregistreerd partner en mochten jullie samen beslissen dat u in de woning blijft wonen, dan kunt u alleen het huurcontract overnemen als u minimaal twee jaar samen ingeschreven heeft gestaan op het adres. Wij hebben in dit geval de volgende stukken van u nodig:

  • schriftelijk verzoek;
  • uittrekstel van de Gemeentelijke Basisadministratie
  • formulier ‘gedeeltelijke huuropzegging

Let op: Heeft u samen een huurachterstand, dan moet deze eerst worden afbetaald. Daarna kan de huur pas gedeeltelijk worden opgezegd. Neem hierover contact op met De Huismeesters.

Formulier: 'gedeeltelijke huuropzegging'

Mag iemand anders mijn huur opzeggen?

Algemeen

De huur kan alleen opgezegd worden door de huurder. Als er een medehuurder is, dan moeten beide personen de huuropzegging ondertekenen.

Is er iemand gemachtigd om namens de huurder zaken te regelen, dan mag deze persoon de huur opzeggen. Wij vragen u dan deze machtiging aan ons te tonen.