Huur betalen

In uw huurcontract met De Huismeesters staan afspraken over het betalen van de huur. U betaalt maandelijks en dat doet u steeds vooraf. De huur moet uiterlijk op de eerste dag van de maand bij ons binnen zijn.

Veel gevraagd over Huur betalen

In mijn woning is de waterdruk laag. Wat kan ik doen?

Is dit in uw hele woning zo? En hebben de buren dit probleem ook? Neem dan contact op met Waterbedrijf Groningen via 050 3688688. Verschilt de druk per kraan? Dan staat uw hoofdkraan misschien niet goed open. Kijk voor de zekerheid in de meterkast of de hoofdkraan goed open staat. Ook kan het zeefje op de kraan verkalkt zijn. Deze kunt u eraf draaien en reinigen met azijn. Woont u in een appartementencomplex? Geef dan een reparatieverzoek aan ons door via onze website www.dehuismeesters.nl of bel ons via 050 3657171.

Ik heb een huurachterstand. Wat moet ik doen?

Een achterstand is vervelend. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt. In sommige gevallen kunt u zelf een betalingsregeling met ons treffen. Dit doet u via MijnDeHuismeesters.nl. Daar leest u ook de voorwaarden voor het afspreken van een regeling.

Hoe wordt mijn huurprijs bepaald?

De Huismeesters stelt de huurprijs van een woning vast door een percentage te nemen van de maximale huurprijs. De maximale huurprijs van een woning wordt bepaald door het puntensysteem voor woningen. Dat systeem is ontwikkeld door de overheid. Het puntensysteem wordt het woningwaarderingstelsel genoemd (WWS). Volgens de woningwaardering is er per woning een X aantal punten (WWS-punten). De maximale huurprijs, is de huur die De Huismeesters volgens de wet maximaal voor de woning mag vragen. Hoe meer punten uw woning heeft, hoe hoger de maximale huur is. Uw woning krijgt punten voor onder andere:

·       De oppervlakte van de vertrekken

·       De oppervlakte van de buitenruimte (tuin, balkon enzovoort)

·       Uitrusting van de keuken en het sanitair 

·       Het aantal verwarmde vertrekken

·       Energielabel  

·       Buitenruimte 

·       WOZ-waarde

 

Wilt u weten hoeveel punten uw woning waard is? En wat de maximale huurprijs is die daarbij hoort? Doe dan de Huurprijscheck op de website van de Huurcommissie.

In alle gevallen ligt de huurprijs die De Huismeesters vraagt, lager dan de huurprijs die maximaal gevraagd mag worden.

Streefhuur

De streefhuur is de huurprijs die De Huismeesters vraagt voor de woning bij een nieuwe verhuring. De streefhuur is een percentage van de maximale huur. De streefhuur kan (sterk) afwijken van de huidige huur.  

Hoe pas ik mijn betaalwijze aan?

U kunt ons vragen om uw betaalwijze aan te passen. Dat kunt u doen via dit digitaal formulier.

U kunt op drie manieren betalen:

  • Via automatische incasso
  • Via Accept Email. U ontvangt dan maandelijks van ons een mail met een betaalknop.
  • Zelf overmaken op rekeningnummer NL50 ABNA 0436 45 80 47 t.n.v. De Huismeesters.
    Vergeet u niet uw naam en adres te vermelden.

Voor betaling via automatische incasso kunt u ook gebruik maken van een machtigingsformulier. U kunt het machtigingsformulier printen, ondertekenen en naar ons sturen. Dit kan per post of e-mail.

Ik heb te veel betaald aan huur of servicekosten. Krijg ik dan ook geld terug?

Ja, indien u te veel servicekosten heeft betaald, ontvangt het teveel betaalde binnen vier weken op uw rekening.
Teveel betaalde huur wordt binnen veertien dagen terug gestort naar de rekening waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
Terugstortingen vinden alleen plaats al er geen openstaande schuld bij ons is.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

U kunt uw rekeningnummer wijzigen via dit formulier. U moet dit formulier printen, invullen en ondertekenen. U mag ook contact met ons opnemen. We sturen u dan een wijzigingsformulier toe. Het wijzigen van een rekeningnummer kan niet digitaal. Wij hebben uw handtekening nodig.

Mijn inkomen is gedaald. Kan ik huurverlaging krijgen?

U kan alleen huurverlaging aanvragen als u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad. 

Wanneer moet ik mijn huur betalen?

U betaalt de huur maandelijks vóór of op de eerste dag van de maand. Lukt dit niet, neem dan contact met ons op.

Hoe kan ik de huur betalen of mijn betaalwijze aanpassen?

U kunt op drie manieren betalen

- Via automatische incasso
- Via Accept Email. U ontvangt dan maandelijks van ons een mail met een betaalknop.
- Zelf overmaken op rekeningnummer NL50 ABNA 0436 45 80 47 t.n.v. De Huismeesters. 
  Vergeet u niet uw naam en adres te vermelden.

U kunt uw betaalwijze doorgeven via een digitaal formulier.

Voor betaling via automatische incasso kunt u ook gebruik maken van een machtigingsformulier. U kunt het machtigingsformulier printen, ondertekenen en naar ons sturen. Dit kan per post of e-mail.