Huur betalen

In uw huurcontract met De Huismeesters staan afspraken over het betalen van de huur. U betaalt maandelijks en dat doet u steeds vooraf. De huur moet uiterlijk op de eerste dag van de maand bij ons binnen zijn.

Veel gevraagd over Huur betalen

Ik huur een woning. Hoe werkt het aanvragen/ontvangen van huurtoeslag?

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten. Hoeveel huurtoeslag u krijgt is afhankelijk van uw huurprijs, uw inkomen, uw vermogen en eventuele medebewoners. U ontvangt de huurtoeslag op uw eigen rekening.
Als u wilt weten of u recht heeft op huurtoeslag, dan kunt u een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

Wat moet u doorgeven
Voor de aanvraag van huurtoeslag heeft u de rekenhuur nodig. Dit bedrag staat vermeld op uw huursamenstelling en bestaat uit de netto (kale) huur + de servicekosten die meetellen voor de huurtoeslag.
U kunt één of meer van de volgende servicekosten doorgeven:

 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • Huismeesterkosten
 • Kosten voor dienst- en recreatieruimten

Per kostenpost mag u niet meer doorgeven dan € 12,-. U kunt dus maximaal € 48,- aan subsidiabele servicekosten opgeven.

Doorgeven van wijzigingen
Als er wijzigingen zijn in de samenstelling van uw gezin of het inkomen, dan dient u dit spoedig door te geven aan de Belastingdienst. Dit kan namelijk invloed hebben op de hoogte van uw huurtoeslag.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van huurtoeslag?
Neem contact op met de Belastingdienst voor advies of ondersteuning. De Belastingdienst is bereikbaar op 0800 - 0543 of kijk op: www.belastingdienst.nl/toeslagen.
U kunt ook langs gaan bij een WIJ-team bij u in de buurt.

Wat doet De Huismeesters met het extra geld?

De huur die onze huurders betalen, hebben we bijvoorbeeld nodig om het volgende van te betalen:

 • Onderhoud van bestaande woningen (zodat huurprijs en onderhoudsniveau bij elkaar passen).
 • Energiezuiniger maken van woningen (zodat onze (toekomstige) huurders goed en betaalbaar wonen).
 • Nieuwe woningen bouwen (zodat er nu en in de toekomst voldoende woningen komen waar vraag naar is).
 • Wijken leefbaar houden (schoon, heel & veilig).
 • Rente op leningen (die we hebben afgesloten voor investeringen).
 • Bedrijfslasten (zoals personeel, kantoor, enzovoort).
 • Verhuurdersheffing (die we aan de overheid moeten betalen).

Elk jaar zoeken we evenwicht tussen de huur die huurders kunnen betalen en de inkomsten die we nodig hebben.

Waarom betaal ik meer dan mijn buren?

Dit heeft verschillende redenen hebben, zoals:

·        Een verhuizing. Als er een nieuwe huurder in een woning komt, dan passen we de huurprijs vaak aan. De woning wordt daardoor duurder of goedkoper.

·        Verschillende kenmerken van de woning. Bijvoorbeeld een 2e toilet of ander energielabel. 

Tot welk bedrag mag mijn huur stijgen?

Het is niet zo dat uw huur eindeloos blijft stijgen. Er is een grens aan hoe hoog uw
huur uiteindelijk mag worden. Uw huur mag niet hoger uitkomen dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel.

Hoeveel mag de huur van mijn vrije sectorwoning stijgen?

Huurders van een vrijesectorwoning krijgen een huurverhoging die we jaarlijks opnieuw afspreken. Dit hangt af van de afspraken in uw contract.

Met hoeveel mag De Huismeesters de huur van mijn parkeergarage, parkeerplaats of berging verhogen?

De Huismeesters verhoogt de huur van parkeerplaatsen, garages of bergingen ook jaarlijks. Hiervoor gelden geen afgesproken percentages vanuit het ministerie. In uw huurcontract staat een tekst over met welk percentage we de huur mogen verhogen.

Kan De Huismeesters mijn huurprijs een aantal keren in het jaar veranderen?

Ja, dat kan als we uw woning op een belangrijk onderdeel verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een eigen cv-installatie of dubbelglas. De huurprijs is dan verhoogd door deze verbetering. Uw huur wordt dan ook nog op 1 juli meegenomen in onze jaarlijkse huurverhoging.

Wanneer verhogen jullie de huur?

Normaal verhogen wij jaarlijks de huur op 1 juli. Dit jaar voert De Huismeesters geen huurverhoging door. Dit is door de overheid zo bepaald.

Woont u in een vrije sector woning? Of huurt u een berging of garagebox? Dan verhogen wij uw huur wel.

Moet ik het nieuwe huurbedrag doorgeven aan de Belastingdienst?

Nee, u hoeft dat niet te doen. Wij geven dat door aan de Belastingdienst.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Als uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens, dan kunt u gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u in de toekomst wilt verhuizen naar een sociale huurwoning dan kijken we naar uw recente inkomen en dient u te voldoen aan de inkomensgrens.

Wat zijn verrekenbare servicekosten en wat zijn niet-verrekenbare servicekosten?

Verrekenbare servicekosten zijn leveringen zoals gas, water en elektra voor algemene voorzieningen. Maar ook diensten zoals schoonmaak, tuinonderhoud of de huismeester. U betaalt hiervoor elke maand een voorschot. Jaarlijks verrekenen wij de door u betaalde voorschotten met de werkelijk gemaakte kosten. U ontvangt dan een afrekening servicekosten.

Niet-verrekenbare servicekosten zijn diensten zoals de glasverzekering en het service onderhoud. U betaalt hiervoor een vast bedrag per maand. Voor deze servicekosten vindt geen jaarlijkse afrekening plaats.

Overzicht servicekosten
Een overzicht van uw servicekosten kunt u terugvinden in uw huurovereenkomst. Als uw huurprijs in de afgelopen periode is gewijzigd, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij sturen u dan een recente huurspecificatie.

Hoe kan ik de huur betalen of mijn betaalwijze aanpassen?

U kunt op drie manieren de huur betalen:

Automatische incasso
Bij een automatische incasso schrijven wij de huur op de eerste van de maand van uw rekening af. Als de eerste van de maand in het weekend valt, dan schrijven wij de huur op de eerstvolgende werkdag af. Wilt u gebruik maken van een automatische incasso, dan ontvangen wij graag een ingevuld machtigingsformulier. U kunt deze per post aan ons terugsturen. Mailen is alleen mogelijk als u het getekende formulier gescand naar ons toestuurt. Als het formulier voor de 19e van de maand bij ons binnen is, dan wordt de huur van de eerstvolgende maand automatisch van uw rekening afgeschreven.

Accept Email
U ontvangt maandelijks van ons een mail met een betaalknop.

Handmatig overmaken
U kunt de huur ook zelf naar ons overmaken op rekeningnummer NL50 ABNA 0436 45 80 47 t.n.v. De Huismeesters. Vergeet niet uw naam en adres bij de overschrijving te vermelden.

U kunt uw betaalwijze doorgeven via een digitaal formulier.

Wanneer moet ik mijn huur betalen?

U betaalt de huur maandelijks vóór of op de eerste dag van de maand. U betaalt de huur vooruit. Bijvoorbeeld: de huur van de maand december moet vóór of op 1 december op onze rekening staan.

Lukt dit niet, neem dan contact met ons op via 050 - 365 71 71

Mijn inkomen is gedaald. Kan ik huurverlaging krijgen?

U kan alleen huurverlaging aanvragen als u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad. 

Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

U kunt uw rekeningnummer wijzigen met het formulier 'wijziging rekeningnummer'. Graag ontvangen wij dit formulier per post. E-mailen is alleen mogelijk als u het getekende formulier gescand naar ons stuurt.

Het wijzigen van een rekeningnummer kan niet digitaal. Wij hebben uw handtekening nodig.

Ik heb te veel betaald aan huur of servicekosten. Krijg ik dan ook geld terug?

Ja, als u te veel servicekosten heeft betaald, ontvangt het teveel betaalde binnen vier weken op uw rekening.
Teveel betaalde huur wordt binnen veertien dagen terug gestort naar de rekening waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
Terugstortingen vinden alleen plaats al er geen openstaande schuld bij ons is.

In mijn woning is de waterdruk laag. Wat kan ik doen?

Is de waterdruk in de hele woning laag? Informeer dan bij uw buren of zij hetzelfde probleem hebben. Hebben uw buren ook een lage waterdruk, neem dan contact op met Waterbedrijf Groningen via 050 - 368 86 88.

Als de druk per kraan verschilt, dan staat de hoofdkraan misschien niet goed open. Kijk voor de zekerheid in de meterkast of de hoofdkraan goed open staat. Ook kan het zeefje op de kraan verkalkt zijn. Deze kunt u eraf draaien en reinigen met azijn.
Als u een lage waterdruk blijft houden, dan kunt u contact met ons opnemen.

Ik heb een huurachterstand. Wat moet ik doen?

Als u achter loopt met het betalen van de huur, dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij kijken dan samen met u naar een oplossing.

Eerste hulp bij Geldzaken
Per 1 januari 2021 zijn wij bij een huurachterstand verplicht uw gegevens door te geven aan de Gemeente Groningen. De gemeente bekijkt tijdens een vrijblijvend gesprek samen met u of zij ruimte zien voor het oplossen van uw betalingsachterstand(en). Heeft u er bezwaar tegen dat wij uw gegevens doorgeven? Laat dit dan binnen 10 dagen na het ontvangen van de betalingsherinnering schriftelijk aan ons weten.

Hoe bepaalt De Huismeesters mijn huurprijs?

De Huismeesters stelt de huurprijs van een woning vast door een percentage te nemen van de maximale huurprijs. De maximale huurprijs van een woning wordt bepaald door het puntensysteem voor woningen. Dat systeem is ontwikkeld door de overheid. Het puntensysteem wordt het woningwaarderingstelsel genoemd (WWS). Volgens de woningwaardering is er per woning een X aantal punten (WWS-punten). De maximale huurprijs, is de huur die De Huismeesters volgens de wet maximaal voor de woning mag vragen. Hoe meer punten uw woning heeft, hoe hoger de maximale huur is. Uw woning krijgt punten voor onder andere:

 • De oppervlakte van de vertrekken
 • De oppervlakte van de buitenruimte (tuin, balkon enzovoort)
 • Uitrusting van de keuken en het sanitair 
 • Het aantal verwarmde vertrekken
 • Energielabel  
 • Buitenruimte 
 • WOZ-waarde

Wilt u weten hoeveel punten uw woning waard is? En wat de maximale huurprijs is die daarbij hoort? Doe dan de Huurprijscheck op de website van de Huurcommissie.

In alle gevallen ligt de huurprijs die De Huismeesters vraagt, lager dan de huurprijs die maximaal gevraagd mag worden.

Streefhuur
De streefhuur is de huurprijs die De Huismeesters vraagt voor de woning bij een nieuwe verhuring. De streefhuur is een percentage van de maximale huur. De streefhuur kan (sterk) afwijken van de huidige huur.