Huuraanpassing

Je hebt een brief gekregen waarin staat dat wij de huur aanpassen. Het is begrijpelijk dat je daar vragen over hebt. Op deze pagina tref je veel informatie aan. Vind je niet wat je zoekt? Neem dan gerust even contact op. We helpen je graag.

Van de huur betalen we de kosten die we maken. We geven bijvoorbeeld geld uit aan het onderhoud en het verbeteren van woningen en het slopen en bouwen van woningen. De kosten hiervoor zijn gestegen. Dat komt door de inflatie. Daarom verhogen we de huur van de meeste mensen die een woning bij ons huren.

Kijk in het activiteitenoverzicht om te zien waar wij dit jaar de huur aan uitgeven.

Verschillen in de huuraanpassing

Sommige mensen krijgen geen of minder huurverhoging dan andere mensen. Hoe zit dit?

  • Huurverlaging: de overheid heeft de wet huurverlaging 2023 gemaakt. Mensen die niet meer verdienen dan 120% van het sociaal minimum en een (netto) huur hebben van meer dan € 575,03 krijgen huurverlaging. Klik hier als je meer informatie wilt over huurverlaging.
  • Geen huurverhoging: je krijgt geen huurverhoging als je in een woning woont met energielabel E,F, of G of als we je hebben verteld dat we jouw woning gaan slopen.
  • Minder huurverhoging: je krijgt minder huurverhoging als de hoogte van jouw huur al bij je woning past. Meestal is dat zo wanneer je nog maar net in een huurwoning woont.

Kun je de huur niet meer betalen?

Zoek contact. Samen zoeken we een oplossing die bij jouw situatie past. Tref een betalingsregeling op onze website of bel 050 365 7171.

Antwoorden op vaak gestelde vragen 

Huurverlaging

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?

Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur omlaag. Deze mensen krijgen hierover in mei een brief van ons. De nieuwe huur gaat in vanaf 1 juli.

Voor wie
Mensen die een woning bij ons huren, krijgen de eenmalige huurverlaging als:

  • Zij op 1 maart 2023 in een huurwoning wonen;
  • De netto huur op 1 juli 2023 hoger is dan € 575,03 per maand;
  • Zij alleen wonen en hun inkomen lager is dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 bij AOW);
  • Zij met 2 of meer personen wonen en het gezamenlijk inkomen lager is dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 bij AOW).

Klik hier voor meer informatie.

Huur betalen

Hoe zorg ik ervoor dat ik op 1 juli de goede huur betaal?

Betaal je jouw huur via automatische incasso of via Accept Email? Dan past De Huismeesters het bedrag voor je aan. Je hoeft zelf niets te doen. Maak je het bedrag iedere maand zelf over? Pas het bedrag dan wel zelf aan.

Wat moet ik doen als ik door de huurverhoging mijn huur niet meer kan betalen?

Doe via onze website een verzoek tot een betalingsregeling. Of maak een afspraak met ons. We bespreken dan jouw persoonlijke situatie. Bel 050 365 7171 of mail info@dehuismeesters.nl.

Huuraanpassing

Hoe wordt mijn huur bepaald?

Jouw huur hangt af van de waarde van je woning. We kijken bijvoorbeeld naar de grootte van je huis en je balkon of tuin. We kijken ook naar de uitrusting van je keuken, toilet en badkamer. Hoe meer je huis waard is hoe hoger de huur is. Toch vraagt De Huismeesters altijd minder huur dan de maximale huur die we mogen vragen. 

Huurverlaging
Heb jij een laag inkomen en is jouw huur hoger dan € 575,03? Dan wordt jouw huur verlaagd naar € 575,03. De waarde van jouw woning heeft daar geen invloed op.

Waarom past De Huismeesters mijn huur aan?

We betalen de kosten die we maken van de huur. We geven bijvoorbeeld geld uit aan het onderhoud en het verbeteren van woningen en het slopen en bouwen van woningen. De kosten hiervoor zijn gestegen. Daarom verhogen we de huur van de meeste mensen die een woning bij ons huren.

Kijk in het activiteitenoverzicht om te zien waar wij in 2023 geld aan uitgeven.

Huurverlaging
Heb jij een laag inkomen en is jouw huur hoger dan € 575,03? Dan wordt jouw huur verlaagd naar € 575,03. Dit doen we omdat dit in de wet staat.

Wanneer past De Huismeesters mijn huur aan?

Als we jouw huur aanpassen omdat onze kosten zijn gestegen, doen we dat op 1 juli.

Past De Huismeesters maar één keer per jaar mijn huur aan?

We passen de huur een keer per jaar aan als onze kosten zijn gestegen. Maar er zijn meer redenen om huur aan te passen. Bijvoorbeeld als wij jouw woning verbeteren. In dat geval kan De Huismeesters ook een huurverhoging vragen.

Krijgen alle mensen die een woning huren bij De Huismeesters een huuraanpassing?

Nee. In 2023 verhogen we bijvoorbeeld de huur van mensen met een woning met energielabel E,F of G niet. Ook mensen aan wie we vertelden dat hun huis gesloopt wordt, krijgen geen huurverhoging. Je krijgt ook minder huurverhoging als de hoogte van jouw huur al bij je woning past.

Mag De Huismeesters mijn huur zomaar aanpassen?

Alle woningcorporaties mogen één keer per jaar hun huur aanpassen omdat hun kosten zijn gestegen. Dat is op 1 juli. Er gelden wel regels. De huur mag bijvoorbeeld niet teveel stijgen. De huuraanpassing van De Huismeesters voldoet aan deze regels.

Servicekosten

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn kosten voor diensten die wij aan je verlenen. Denk aan tuin- en groenonderhoud, schoonmaak en elektra voor algemene ruimten. Deze kosten zijn in je huurcontract opgenomen.

Wijzigen de servicekosten ook per 1 juli 2023?

Ja, de servicekosten wijzigen ook. Het nieuwe bedrag zie je op het voorstel tot huuraanpassing van de huurprijs.

Huurtoeslag

Verandert mijn huurtoeslag door de huuraanpassing?

Als jouw huur is verhoogd of is verlaagd waarschijnlijk wel. Maar de hoogte van je huurtoeslag hangt niet alleen af van de hoogte van je huur. Ook je inkomen is bijvoorbeeld van invloed. Neem contact op met de Belastingdienst voor vragen over jouw huurtoeslag. Bel 0800–0543 of ga naar www.toeslagen.nl. Log in met je DigiD om jouw huurtoeslag te bekijken.

Moet ik mijn nieuwe huur doorgeven aan de Belastingdienst?

Nee, wij geven je nieuwe huur door aan de Belastingdienst.

Mijn huurprijs stijgt tot boven de vrijesectorgrens. Heb ik dan nog recht op huurtoeslag?

Ja. Als je recht had op huurtoeslag, behoud je dat recht. Ook als je huurprijs door de huurverhoging boven de vrijesectorgrens raakt. Maar over het deel van de huurprijs boven de vrijesectorgrens, krijg je geen toeslag. Dat deel moet je zelf betalen.

Bezwaar maken

Hoe controleer ik of mijn huuraanpassing klopt?

Controleer dit met de verhogingscheck op de website van de rijksoverheid www.huurverhogingscheck.nl.

Ik ben het niet eens met de huuraanpassing. Hoe kan ik bezwaar maken?

Maak in elk geval bezwaar vóórdat de huurverhoging ingaat. Doe dit uiterlijk 30 juni. Gebruik hiervoor het bezwaarschrift huurverhoging 1 juli 2023.

Mail ons het bezwaar op info@dehuismeesters.nl of stuur een brief naar De Huismeesters, Friesestraatweg 18, 9718 NH Groningen.

Op de website van de huurcommissie lees je wanneer het zin heeft om bezwaar te maken en wanneer niet: Jaarlijkse huurverhoging beoordelen | Huurders | Huurcommissie.

Ik heb veel onderhoudsgebreken en ik vind de huuraanpassing daarom niet eerlijk. Hoe maak ik bezwaar tegen de huurverhoging?

Je kunt geen bezwaar maken tegen het voorstel tot huurverhoging op grond van achterstallig onderhoud. Wel kun je de Huurcommissie vragen de huurprijs tijdelijk te verlagen vanwege de onderhoudsgebreken. Dat kan het hele jaar. Doe je aanvraag via de website van de Huurcommissie: Procedure starten | Procedure | Huurcommissie.

Huurdersraad

Wat is de rol van de Huurdersraad?

Wat is de rol van de Huurdersraad?

Jaarlijks gaan wij met de Huurdersraad in gesprek over het aanpassen van de huur. Dat gesprek is belangrijk voor ons. De Huurdersraad vertegenwoordigd onze huurders en heeft inspraak in het beleid dat wij voeren. De Huurdersraad heeft ons het advies gegeven de huren van de woningen die nu een energielabel D hebben, niet te verhogen.

Wij hebben het advies niet overgenomen. Veel woningen met slechte energielabels zullen de komende jaren door ons worden aangepakt. De kosten om onze woningen te verhuren en te onderhouden zijn gestegen. Ook investeren wij veel in woningverbetering en nieuwbouw. Onze huurinkomsten zijn belangrijk om al die investeringen te kunnen blijven doen. Daarom passen wij de huur aan. We hebben ons best gedaan om de huur zin min mogelijk te laten stijgen zodat onze woningen voor iedereen betaalbaar blijven.

Huur en huuraanpassing bij vergelijkbare woningen

Waarom betalen mijn buren een andere huur dan ik?

Het kan zijn dat het huis van je buren andere voorzieningen heeft dan jouw woning. De huur is dan ook anders. Het kan ook zijn dat je buren korter of langer in hun woning wonen dan jij. Dat heeft invloed op de huur.

We leggen graag uit waarom:

Op het moment dat je in een woning komt wonen, kijken we hoeveel de woning waard is. Dat bepaalt de hoogte van de huur. De waarde van een woning is ieder jaar anders. Toch verhogen we de huur niet mee als de waarde van de woning snel stijgt. We willen namelijk niet dat je voor onverwachte kosten komt te staan. Zo kan het dat iemand die langer in een woning woont, minder huur betaalt dan zijn buren.

Waarom krijgen mijn buren een andere huuraanpassing dan ik?

Meestal komt dat omdat je buren korter of langer in hun woning wonen dan jij.

We leggen graag uit waarom:

We bepalen de hoogte van de huur op het moment dat je in een woning komt wonen. Daarna willen we niet dat je voor onverwachte kosten komt te staan. We verhogen de huur daarom meestal minder snel dan dat de waarde van de woning stijgt. Maar we willen ook dat mensen gelijke huur betalen voor gelijke woningen. Is de huur die jij op dit moment betaalt lager dan wanneer je nu zou starten met huren? Dan kan het zo zijn dat het percentage waarmee we jouw huur verhogen hoger is dan wanneer je nog maar net in je woning woont.

Niet gevonden wat u zocht?