Huisbewaarderschap

Kan je langere tijd niet in je huis wonen met een aantoonbare reden? Bijvoorbeeld vanwege werk- of studieverplichtingen. Dan mag iemand anders tijdelijk in jouw huis wonen. Dit noemen we huisbewaring. Hiervoor heb je wel toestemming van ons nodig.

Je kunt huisbewaring aanvragen via Mijn De Huismeesters.

Voor huisbewaring moet je voldoen aan onderstaande voorwaarden. Als je hier niet aan voldoet, dan wijzen wij je aanvraag af. Als wij je aanvraag goedkeuren, dan ondertekenen de huisbewaarder, jij en De Huismeesters een huisbewaarderschapsverklaring.

  • Huisbewaring mag maximaal 1 jaar duren;
  • Je mag geen huurachterstand hebben of hebben gehad;
  • Je mag geen overlast veroorzaken of hebben veroorzaakt;
  • Je blijft verantwoordelijk voor de woning;
  • Je mag geen huisbewaarderschap aanvragen met het doel de woning door anderen te laten onderhuren;
  • Je mag als huurder geen hogere vergoeding vragen aan de huisbewaarder dan de huur die je voor de woning betaalt;
  • De huisbewaarder schrijft zich op jouw adres in bij de gemeente;
  • Diegene die huisbewaarder wordt mag niet in negatieve zin bij ons bekend staan.

Onderverhuur niet toegestaan
Het verhuren van je woning aan anderen noemen we onderverhuur. Dit is niet toegestaan en kan ervoor zorgen dat we jouw huurcontract ontbinden.

Veel gevraagd over Huisbewaarderschap

Wanneer eindigt de huisbewaarderschap?

Algemeen

Aan het einde van de periode, maximaal één jaar, verlaat de huisbewaarder de woning. Tenminste één maand voor het einde van deze periode moet de huurder ons schriftelijk of via e-mail laten weten of hij/zij terug keert naar de woning of dat de woning wordt opgezegd.

Het is de verantwoordelijkheid van de huisbewaarder om zelf te zorgen voor andere woonruimte. De huisbewaarder heeft geen recht op de woning of op vervangende woonruimte na beëindiging van het huisbewaarderschap.

Kan een tijdelijke huisbewaarder huurtoeslag ontvangen en moet de huisbewaarder zich Inschrijving op het adres?

Algemeen

Een huisbewaarder kan geen huurtoeslag krijgen, maar moet zich wel bij de gemeente inschrijven op het adres.

Inschrijving gemeente
De huurder moet zich bij de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente uitschrijven van het adres, als de huisbewaring langer duurt dan zes maanden. De huisbewaarder moet zich in dit geval op het adres laten Inschrijving bij BRP. Bij terugkeer in de woning, moet de huurder zich weer bij de BRP inschrijven en de huisbewaarder schrijft zich weer uit. Bij verblijf in het buitenland van langer dan acht maanden is men verplicht zich uit te schrijven uit de BRP.

Huurtoeslag
Het huisbewaarderschap heeft meestal gevolgen voor de huurtoeslag. Informeer bij de Belastingdienst of er gevolgen zijn. Dat hangt af van de situatie. Een huisbewaarder kan geen huurtoeslag krijgen, maar moet zich wel bij de gemeente Inschrijving op het adres. Neem voor advies contact op met de Belastingdienst

Kan ik iemand tijdelijk in mijn woning laten wonen?

Algemeen

Je kunt tijdelijk iemand in je woning laten wonen als je zelf langere tijd weg bent. Dit noemen we huisbewaarderschap. Het is niet toegestaan je woning, zonder toestemming van De Huismeesters, aan iemand anders te verhuren. Dit kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst. 

Meer informatie over huisbewaarderschap vind je bij de vraag 'wat is huisbewaarderschap en hoe vraag ik dit aan'?

Wat is huisbewaarderschap en hoe vraag ik dit aan?

Algemeen

Een huisbewaarder is een persoon die, met toestemming van De Huismeesters en onder bepaalde voorwaarden, tijdelijk in een woning verblijft. Als een hoofdhuurder tijdelijk een andere woon- of verblijfplaats heeft, dan kan er voor maximaal één jaar huisbewaarderschap worden aangevraagd. De huurder blijft de woning op zijn/haar naam houden en de huisbewaarder verblijft alleen een afgesproken periode in de woning.
De huurder moet voor deze aanvraag een aantoonbare reden hebben, zoals bijvoorbeeld werk, stage of familieomstandigheden. Er mag geen sprake zijn van een huurschuld en/of overlast. De huurder dient zelf een huisbewaarder voor te dragen.

Het huurcontract tussen de huurder en De Huismeesters blijft gedurende de aangevraagde periode bestaan
De huurder blijft verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. Dit betekent dat de huurder zelf de huur aan De Huismeesters overmaakt. Met de huisbewaarder maakt de huurder afspraken over bijvoorbeeld de betalingen. Er mag geen sprake zijn van een winstoogmerk en de afgesproken kosten voor nutsvoorzieningen moeten redelijk zijn.

Bij problemen bemiddelen wij niet tussen huurder en huisbewaarder. Zij dienen dit onderling op te lossen. Als de huisbewaarder overlast veroorzaakt, spreken wij de huurder daar op aan. De huurder kan de huisbewaarder hierop aanspreken of het huisbewaarderschap beëindigen.

Aanvraag indienen
Je kunt via Mijn De Huismeesters een aanvraag indienen voor huisbewaarderschap. 
Naast een ingevuld aanvraagformulier hebben wij ook bewijsstukken nodig, waaruit blijkt waarom je tijdelijk niet woonachtig bent in uw woning. Hierbij valt te denken aan:
- een vliegticket
- bewijs van inschrijving van de studie 
- contract van werkgever

Kan ik de periode voor huisbewaarderschap verlengen of eerder laten eindigen?

Algemeen

Als de huurder voor minder dan een jaar huisbewaarderschap heeft aangevraagd, dan kan dit verlengd worden tot maximaal een jaar. Mocht de huisbewaarder eerder de woning willen verlaten dan de afgesproken periode, dan mag de huurder voor de overige periode een andere huisbewaarder voorstellen aan De Huismeesters.

De huurder kan de huurovereenkomst van de woning eerder laten eindigen dan de afgesproken periode voor huisbewaarderschap. De huurder dient dit zelf te overleggen en af te stemmen met de huisbewaarder en dit door te geven aan De Huismeesters.

De huisbewaarder mag na afloop van het huisbewaarderschap niet in de woning blijven wonen.