Huisbewaarderschap

Met huisbewaring kunt u iemand anders legaal in uw woning laten wonen, gedurende maximaal een jaar. Het is belangrijk om dit goed en legaal te regelen omdat u anders het risico loopt uw woning kwijt te raken. 

Veel gevraagd over Huisbewaarderschap

Wat is huisbewaarderschap en hoe vraag ik dit aan?

Een huisbewaarder is een persoon die, met toestemming van De Huismeesters en onder bepaalde voorwaarden, tijdelijk in een woning verblijft. Als een hoofdhuurder tijdelijk een andere woon- of verblijfplaats heeft, dan kan er voor maximaal één jaar huisbewaarderschap worden aangevraagd. De huurder moet voor deze aanvraag een aantoonbare reden hebben, zoals bijvoorbeeld werk, stage of familieomstandigheden. Er mag geen sprake zijn van een huurschuld en/of overlast. De huurder dient zelf een huisbewaarder voor te dragen.

Aanvraag indienen
U kunt via Mijn De Huismeesters een aanvraag indienen voor huisbewaarderschap.

Kan ik iemand tijdelijk in mijn woning laten wonen?

U kunt tijdelijk iemand in uw woning laten wonen als u zelf langere tijd weg bent. Dit noemen we huisbewaarderschap. Het is niet toegestaan uw woning, zonder toestemming van De Huismeesters, aan iemand anders te verhuren. Dit kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst. 

Lees hier meer over huisbewaarderschap.

Hoe werkt huisbewaarderschap?

Het huurcontract tussen de huurder en De Huismeesters blijft gedurende de aangevraagde periode bestaan. De huurder blijft verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. Dit betekent dat de huurder zelf de huur aan De Huismeesters overmaakt. Met de huisbewaarder maakt de huurder afspraken over bijvoorbeeld de betalingen. Er mag geen sprake zijn van een winstoogmerk en de afgesproken kosten voor nutsvoorzieningen moeten redelijk zijn.

Bij problemen bemiddelen wij niet tussen huurder en huisbewaarder. Zij dienen dit onderling op te lossen. Als de huisbewaarder overlast veroorzaakt, spreken wij de huurder daar op aan. De huurder kan de huisbewaarder hierop aanspreken of het huisbewaarderschap beëindigen.

Kan ik de periode voor huisbewaarderschap verlengen of eerder laten eindigen?

Als de huurder voor minder dan een jaar huisbewaarderschap heeft aangevraagd, dan kan dit verlengd worden tot maximaal een jaar. Mocht de huisbewaarder eerder de woning willen verlaten dan de afgesproken periode, dan mag de huurder voor de overige periode een andere huisbewaarder voorstellen aan De Huismeesters.

De huurder kan de huurovereenkomst van de woning eerder laten eindigen dan de afgesproken periode voor huisbewaarderschap. De huurder dient dit zelf te overleggen en af te stemmen met de huisbewaarder. De huisbewaarder mag niet in de woning blijven wonen.

Wanneer eindigt de huisbewaarderschap?

Aan het einde van de periode, maximaal één jaar, verlaat de huisbewaarder de woning. Tenminste één maand voor het einde van deze periode moet de huurder ons schriftelijk of via e-mail laten weten of hij/zij terug keert naar de woning of dat de woning wordt opgezegd. Het is de verantwoordelijkheid van de huisbewaarder om zelf te zorgen voor andere woonruimte. De huisbewaarder heeft geen recht op de woning of op vervangende woonruimte na beëindiging van het huisbewaarderschap.

Kan een tijdelijke huisbewaarder huurtoeslag ontvangen en moet de huisbewaarder zich inschrijven op het adres?

Een huisbewaarder kan geen huurtoeslag krijgen, maar moet zich wel bij de gemeente inschrijven op het adres.

Huisbewaarderschap kan invloed hebben op de huurtoeslag van de hoofdhuurder. Het kan zijn dat de huurder door het huisbewaarderschap minder of geen huurtoeslag krijgt. De huurder moet het huisbewaarderschap namelijk melden bij de Belastingdienst.
Neem voor advies contact op met de Belastingdienst. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.

Wat is onderverhuur en wat doen jullie hier tegen?

Het doorverhuren van de woning aan anderen zonder toestemming van de woningcorporatie noemen we onderverhuur. Dit is niet toegestaan en kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst. Bij vermoedens van onderhuur gaan wij uitzoeken wie er bij het GBA staat ingeschreven op het adres. We controleren meerdere malen wie op het adres aanwezig is. Als er anderen aanwezig zijn, proberen we te achterhalen wie dit zijn en of ze huur betalen en hoeveel. We nemen vervolgens telefonisch contact op met de hoofdhuurder van de woning.

Wel kan er een verzoek voor huisbewaarderschap bij De Huismeesters worden aangevraagd. Met huisbewaring kunt u iemand anders legaal in uw woning laten wonen, gedurende maximaal een jaar. U heeft hiervoor toestemming van De Huismeesters nodig.
U kunt via Mijn De Huismeesters een aanvraag indienen.