Huisbewaarderschap

Met huisbewaring kunt u iemand anders legaal in uw woning laten wonen, gedurende maximaal een jaar. Het is belangrijk om dit goed en legaal te regelen omdat u anders het risico loopt uw woning kwijt te raken. 

Veel gevraagd over Huisbewaarderschap

Heeft huisbewaarderschap invloed op mijn huurtoeslag?

Het kan zo zijn dat de u door het huisbewaarderschap minder of geen huurtoeslag krijgt. U moet het huisbewaarderschap namelijk melden bij de Belastingdienst. En de huisbewaarder moet zich inschrijven op het adres. Neem voor advies contact op met de Belastingdienst of kijk op de website van de . Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.

Hoe vraag ik huisbewaarderschap aan?

U kunt via Mijn De Huismeesters een aanvraag indienen. Huisbewaarderschap is van invloed op de huurtoeslag.

Is de huisbewaarder tijdelijk huurder van de woning?

Nee, de huisbewaarder wordt geen huurder van de woning. Wij passen de huurovereenkomst niet aan, u blijft huurder. U blijft ook verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. Dit betekent dat u zelf de huur aan ons overmaakt. Met de huisbewaarder maakt u samen afspraken over bijvoorbeeld de betalingen. U mag geen winstoogmerk hebben, de huur moet redelijk zijn en zeker niet hoger dan u aan ons betaalt. Ook de kosten voor de nutsvoorzieningen moeten redelijk zijn.

Kan een tijdelijke huisbewaarder huurtoeslag ontvangen?

Nee, de huisbewaarder kan geen huurtoeslag krijgen. De huisbewaarder moet zich inschrijven op het adres. Ook moet u dit melden bij de Belastingdienst. Huisbewaarderschap kan invloed hebben op de huurtoeslag van de hoofdhuurder.

Kan ik iemand tijdelijk in mijn woning laten wonen?

U kunt tijdelijk iemand in uw woning laten wonen als u zelf langere tijd weg bent. Dit noemen we huisbewaarderschap.

Mag ik tussentijds een andere huisbewaarder voorstellen?

We spreken huisbewaarder met u af voor een bepaalde periode. Wil de huisbewaarder de woning eerder verlaten? Dan mag u voor de periode die nog loopt een andere onderhuurder voorstellen. U heeft hiervoor wel onze toestemming nodig.

Moet ik me inschrijven op het adres waar ik huisbewaarder ben?

Ja, u moet zich inschrijven op dat adres bij de gemeente. De Belastingdienst moet door de hoofdhuurder geïnformeerd worden. De inwoning kan van invloed zijn op de huurtoeslag, kijk dit na op de website van de .

Wanneer eindigt de huisbewaarderschap?

De huisbewaarderschap eindigt in ieder geval aan het einde van de afgesproken periode. Tenminste één maand voor het einde van deze periode laat u ons schriftelijk of via e-mail weten of u terug keert naar uw woning of dat u de woning opzegt. Bij opzegging kan de huisbewaarder de woning niet van u overnemen.

Wanneer kan ik huisbewaarderschap aanvragen?

Dat mag als u een aantoonbare reden heeft. Denk aan studie, werk of familieomstandigheden. Het huisbewaarderschap mag maximaal één jaar duren. Ook mag er geen sprake zijn van huurschuld of overlast. De huisbewaarder kan geen aanspraak maken op de woning. U blijft aansprakelijk voor de huurbetaling en verantwoordelijk voor de woning.

Wat gebeurt er als er problemen zijn met de huisbewaarder?

Dan doen wij niets. Wij bemiddelen niet. Het is uw verantwoordelijkheid deze problemen zelf op te lossen. Als de huisbewaarder overlast veroorzaakt, spreken wij u daar op aan. U kunt de huisbewaarder erop aanspreken of het huisbewaarderschap beëindigen.

Wat is huisbewaarderschap?

Als iemand tijdelijk in uw huis woont, noemen wij dit huisbewaarderschap in plaats van onderhuur. U heeft hiervoor toestemming van ons nodig. Huisbewaarderschap mag maximaal één jaar.

Wat is onderverhuur?

Het doorverhuren van de woning aan anderen zonder toestemming van de woningcorporatie noemen we onderverhuur. Dit is niet toegestaan en kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst. Wel kan er een verzoek tot huisbewaarderschap bij ons aangevraagd worden. Hiervoor kunt u mogelijk toestemming krijgen voor maximaal één jaar.

Wat moet ik doen als ik de huurovereenkomst van mijn woning eerder wil laten eindigen dan de afgesproken periode voor huisbewaarderschap?

U overlegt dit zelf met uw huisbewaarder. Hij of zij mag niet in de woning blijven wonen. Dan zegt u de huur op, met een minimale opzegtermijn van een maand.

Wie zoekt een huisbewaarder voor mijn woning?

Dat doet u zelf. U blijft verantwoordelijk voor de woning en de huurbetaling. Kies dus zorgvuldig uw huisbewaarder.

Kan mijn huisbewaarderschap worden verlengd?

Heeft u voor minder dan een jaar huisbewaarderschap aangevraagd? Dan kunt u dit verlengen tot maximaal een jaar. Neem hiervoor contact met ons op.