Medehuurder

U bent medehuurder als u samen met de hoofdhuurder het huurcontract heeft ondertekend. U bent dan beide huurder. Daarmee heeft u allebei dezelfde rechten en plichten en bent u allebei en los van elkaar hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen uit het contract. 

Veel gevraagd over Medehuurder

Kan ik als mantelzorger aanspraak maken op de huurovereenkomst?

Nee, als mantelzorger kunt u geen aanspraak maken op de woning.

Kan mijn kind medehuurder worden?

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht in principe geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan is de gezinssituatie niet duurzaam. Er is 1 uitzondering waarbij een kind medehuurder kan worden: Het kind is 35 jaar of ouder en woont onafgebroken bij zijn/haar ouders in en wil hier ook blijven wonen. Dit kunt u aantonen met een historisch uittreksel van de gemeentelijke basisadministratie.

Mijn partner en ik staan samen op de huurovereenkomst. Mijn partner vertrekt en ik wil hoofdhuurder worden, maar we hebben huurachterstand. Wat nu?

De huurachterstand moet u eerst samen afbetalen. Daarna kan uw partner haar/zijn deel van de huurovereenkomst beëindigen door middel van een opzeggingsformulier. Dit opzeggingsformulier moet door u beiden ondertekend worden ingeleverd. De opzegtermijn is een maand.

Mijn partner en ik zijn getrouwd of hebben een geregistreerd partnerschap. Ben ik dan automatisch medehuurder?

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en beide bij de gemeente ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst? Dan bent u automatisch medehuurder. Tip: Geef dit aan ons door zodat wij u beiden kunnen registreren in ons systeem. Hiervoor hebben wij als bewijs een kopie van uw huwelijksakte of bewijs van geregistreerd partnerschap.

Mijn partner en ik zijn niet getrouwd en hebben geen geregistreerd partnerschap. Kan ik medehuurder worden?

Volgens het huurrecht kunt u medehuurder worden als u minimaal 2 jaar samen ingeschreven staat bij de gemeente op uw adres. U moet een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. Dit betekent dat uw relatie voor langere duur is en dat u gezamenlijk de kosten voor uw huishouden betaalt. Wij vragen u bij deze aanvraag documenten van het gemeenschappelijk duurzaam gevoerde huishouden aan te leveren, zoals een kopie van uw samenlevingscontract of gezamenlijke bankrekening of verzekering.

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Nee, medehuurderschap is geen nieuwe verhuring volgens de Europese wetgeving. Daarom mag het toetsingsinkomen van beide huurders hoger zijn dan de wettelijke grens van .

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen.

Kan een huisbewaarder medehuurder worden?

Nee, dat kan niet. Aan het einde van de periode verlaat de huisbewaarder de woning. Ook als u besluit niet meer zelf in de woning te wonen. Het is de verantwoordelijkheid van de huisbewaarder om zelf te zorgen voor andere woonruimte.