Een woning huren bij De Huismeesters

De Huismeesters heeft woningen in Groningen en Haren. Het grootste deel van onze woningen zijn sociale huurwoningen.

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U staat ingeschreven bij WoningNet;
  • Uw verzamelinkomen is niet hoger dan € 40.024,-  (prijspeil 2021). Corporaties moeten 90% van hun sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen onder de maximale inkomensgrens. 
  • Bij het ondertekenen van het huurcontract, kunt u een positieve verhuurdersverklaring afgeven.