Sociale huurwoning

De Huismeesters heeft woningen in Groningen en Haren. Het grootste deel van onze woningen zijn sociale huurwoningen. Wilt u in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, schrijf u dan als woningzoekende in bij WoningNet. Dat kan als u 17 jaar of ouder bent en beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Veel gevraagd over Sociale huurwoning

Verhuren jullie bedrijfsruimten?

Algemeen

Ja, wij verhuren bedrijfsruimten. Als u belangstelling heeft voor een bedrijfsruime dan kunt u contact met ons opnemen.

Ik ontvang AOW en heb veel vermogen. Mag ik een duurdere woning huren?

Algemeen

Als u AOW ontvangt en bezit over eigen vermogen, dan mag u dit eigen vermogen gebruiken om naar een duurdere woning te verhuizen. Deze nieuwe regeling geldt sinds 1 januari 2022 en is bedoeld voor ouderen die gezien hun woonwensen en mogelijke toekomstige zorgbehoefte, een duurdere sociale huurwoning kunnen en willen betalen dan waarvoor zij op basis van hun inkomen in aanmerking komen.

Wat zijn de voorwaarden om het eigen vermogen te laten meetellen

  • U en/of uw mede-aanvrager ontvangen AOW
  • Uw vermogen is minimaal €120.020 als u een alleenstaande bent of €151.767 als u een meerpersoonshuishouden heeft
  • U heeft een (gezamenlijk) inkomen tot de inkomensgrens van:
    - een eenpersoonshuishouden €23.975
    - of een meerpersoonshuishouden €32.550

Hoe werkt de uitzondering op inkomen voor ouderen met een eigen vermogen?
Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u hiervoor contact opnemen met één van de Groninger woningcorporaties. De medewerker van de corporatie verwerkt de regeling in uw WoningNet inschrijving. Vanaf dat moment ziet u ook de duurdere woningen in uw woningaanbod en kunt u hierop reageren. Bij toewijzing van een woning vraagt de corporatie uw eigen vermogen aan te tonen met bewijsstukken. Hiervoor gebruikt u bij voorkeur de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting. Hierop staat het bedrag dat u aan eigen vermogen heeft. Als uw inkomen kortgeleden is gewijzigd vragen wij aanvullende bewijsstukken, zoals een recent bankafschrift of de akte van verkoop van de eigen woning.  

Wijzig uw inkomensgegevens bij WoningNet niet!
Het is dus niet nodig om uw actuele inkomensgegevens bij WoningNet te wijzigen naar een hoger inkomen. Op basis van uw inkomen ziet u namelijk ook automatisch nog steeds de goedkopere woningen in uw persoonlijk woningaanbod. De regeling “Uitzondering Oudere met Vermogen” zorgt ervoor dat u daarnaast ook de duurdere woningen in uw passend woningaanbod ziet.

Hoe weet ik welke inkomensgrens bij welke woning in Groningen hoort?

Algemeen

U kunt alleen reageren op woningen die passen bij uw inkomen. WoningNet kijkt hierbij naar het verzamelinkomen dat u heeft ingevuld in uw profiel. Om deze reden is het belangrijk om uw gegevens op WoningNet aan te passen als er wijzigingen zijn in uw inkomen.

Hoe geef ik wijzigingen in mijn gegevens als woningzoekende door?

Algemeen

U houdt zelf uw gegevens actueel door in te loggen op WoningNet. Het is belangrijk dat u uw gegevens actueel houdt en dat uw gezinssamenstelling en inkomen kloppen. Deze informatie is bepalend voor de woningen waarop u kunt reageren en bij de toewijzingen van een woning. Uw naam, geslacht en geboortedatum kunt u niet zelf aanpassen. Daarvoor kunt u langskomen op kantoor met een geldig legitimatiebewijs. Wij passen het dan voor u aan.

Hoe reageer ik op beschikbare woningen in Groningen?

Algemeen

Om te reageren op beschikbare huurwoningen in Groningen logt u in op WoningNet. Als u bent ingelogd krijgt u alle woningen te zien die aan uw woonwensen voldoen en passen bij uw inkomen en de grootte van uw huishouden. Dagelijks worden er nieuwe huurwoningen op de website geplaatst. Elke woning staat 7 dagen op de website en u kunt op maximaal 2 woningen per week reageren. Het is alleen mogelijk om via internet te reageren op een woning.

Na de sluiting van de reactietermijn worden de reacties gesorteerd. De kandidaat die bovenaan eindigt, krijgt de woning aangeboden. Als u wordt uitgenodigd om de woning te bezichtigen, ontvangt u hierover bericht.

Vanaf 1 september 2021 bieden wij ook woningen aan via loting. U vindt deze woningen onder een apart tabblad op de website van WoningNet. 

Heeft u hulp nodig bij het reageren op woningen?
Als u niet beschikt over een computer of hulp nodig heeft bij het reageren op woningen, dan kunt u ondersteuning vragen bij een familielid, kennis of het WIJ-team. Als dit niet lukt, dan kunt u telefonisch contact opnemen met De Huismeesters.

Ik reageer op een woning op de website van WoningNet en krijg de melding 'U kunt niet op de deze woning reageren'. Hoe komt dat?

Algemeen

Wij wijzen onze woningen passend toe. Dit betekent dat u alleen kunt reageren op woningen die passen bij uw inkomen en huishoudgrootte. Krijgt u de melding dat u niet op een woning kunt reageren? Controleer dan of uw inkomensgegevens en het aantal meeverhuizende personen kloppen bij uw inschrijving. Ook als u niet aan de voorwaarden voldoet die bij een woning horen krijgt u een melding. Bijvoorbeeld als u jonger bent dan 55 jaar en op een seniorenwoning reageert.

Ik zie een woning in Groningen leeg staan. Kan ik daar wonen?

Algemeen

Nee, alle woningen verhuren wij via WoningNet. U kunt met een WoningNet inschrijving reageren op de woning als deze wordt aangeboden op WoningNet. Het kan voorkomen dat een woning lange tijd leeg staat, dit heeft meestal te maken met sloop, onderhoud of de woning wordt door ons verkocht.

Ik kan niet meer reageren op woningen. Er staat een blokkade op mijn inschrijving bij WoningNet. Hoe kan dat?

Algemeen

Uw inschrijving kan om verschillende redenen geblokkeerd zijn. Bijvoorbeeld omdat u een definitieve aanbieding heeft voor een woning. U kunt ook een blokkade krijgen als u niet heeft gereageerd op een woningaanbieding. Als u in het verleden overlast heeft veroorzaakt bij een (andere) woningcorporatie of als u een huurachterstand heeft, kan er een blokkade op uw inschrijving ontstaan. Neemt u voor meer informatie contact op met De Huismeesters, zodat wij de reden voor de blokkade kunnen uitzoeken.

Wat zijn vrije sectorwoningen?

Algemeen

Vrije sectorwoningen zijn huurwoningen met een huurprijs boven de sociale huurgrens. Vrije sector huurwoningen hebben een huurprijs vanaf € 763,47. Het is voor deze woningen niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen.

Wanneer moet ik een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Als u actief woningzoekende bent adviseren wij u de inkomensverklaring alvast aan te vragen. Deze kunt uploaden in uw WoningNet-account. U kunt deze kosteloos downloaden bij de Belastingdienst met behulp van uw Digi-D. U hoeft de inkomensverklaring pas bij ons aan te leveren als u een woning heeft geaccepteerd.

Wat is passend toewijzen en wat betekent dit voor mij?

Algemeen

Vanaf 1 januari 2016 zijn woningcorporaties wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dit betekent dat wij sociale huurwoningen alleen mogen verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet past bij de huurprijs. Zo wordt voorkomen dat mensen met een te laag inkomen in een te dure huurwoning komen te wonen.

Geregistreerd inkomen
Wij gaan bij de toewijzing van een woning uit van het geregistreerde inkomen van het voorafgaande jaar. Het geregistreerde inkomen wordt jaarlijks vastgesteld door de Belastingdienst aan de hand van uw belastingaangifte. Een overzicht van uw geregistreerde inkomen (inkomensverklaring) kunt u kosteloos aanvragen bij de Belastingdienst. Wij hebben altijd een inkomensverklaring nodig, ook als u geen inkomen heeft. Wij kijken bij de toewijzing van een woning niet naar uw vermogen (spaargeld).

Uitzondering vermogen 
Voor ouderen met een niet passend inkomen geldt een uitzondering op de vermogensregel. Als het vermogen van een alleenstaande oudere hoger is dan €120.020 (prijspeil 2022), dan mag De Huismeesters een woning toewijzen met een huur boven de aftoppingsgrens. Voor een meerpersoonshuishouden moet het vermogen meer zijn dan €151.767.

Huishoudgrootte
Daarnaast wordt er bij de toewijzing van een woning gekeken naar uw huishoudgrootte. Inwonende kinderen tellen wel mee voor de huishoudgrootte, maar niet voor het inkomen. Ook niet als deze kinderen ouder zijn dan 18 jaar.

Op WoningNet kunt u alleen reageren op woningen die passen bij uw inkomen en huishoudgrootte. Om deze reden is het belangrijk om uw gegevens op WoningNet aan te passen als er wijzigingen zijn in uw inkomen of huishoudgrootte.

Hoe kan ik mij uitschrijven als woningzoekende bij WoningNet?

Algemeen

Dit kunt u regelen via WoningNet. Als u bent ingelogd gaat u naar 'Mijn profiel'. Hier staat de optie 'uitschrijven'. Als u actuele en/of lopende reacties heeft, kunt u zich niet uitschrijven.

Let op: uw opgebouwde inschrijftijd vervalt als u zich uitschrijft.

Ik ben uitgeschreven als woningzoekende bij WoningNet, omdat ik de verlengingskosten niet heb betaald. Kan dit ongedaan worden gemaakt?

Algemeen

Als u binnen twee jaar na de uitschrijving alsnog de verlengingskosten betaalt, wordt uw inschrijving hersteld. Bent u langer dan twee jaar uitgeschreven, dan kan uw inschrijving niet meer hersteld worden. U zou zich dan opnieuw moeten inschrijven als woningzoekende. Neem telefonisch contact op met De huismeesters als u uw inschrijving wilt herstellen.

Heeft u een automatische incasso en zijn de verleningskosten niet afgeschreven, dan kan het zijn dat u ten tijde van de afschrijving onvoldoende saldo op uw rekening had staan. Neem contact op met De Huismeesters om de verleningskosten alsnog te kunnen betalen.

Ik wil een woning weigeren. Hoe doe ik dat?

Algemeen

U kunt de woning weigeren via uw WoningNet-account.

Heeft u per ongeluk een woning geaccepteerd, en wilt u deze toch weigeren? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 050- 365 71 71.

Verhuren jullie seniorenwoningen?

Algemeen

Wij verhuren woningen bestemd voor 55 en 65-plussers. Als wij een seniorenwoning beschikbaar hebben, dan wordt deze aangeboden op WoningNet. U kunt met een WoningNet inschrijving reageren op de beschikbare woning.

Seniorenwoning in het gebouw 'Bernlef', aan de Anteresstraat in Paddepoel, worden niet verhuurd via WoningNet. Als u interesse heeft in een woning in dit complex, dan verwijzen wij u graag naar deze pagina voor meer informatie. Heeft u vragen dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of vul het contactformulier in op onze website.

De Huismeesters heeft ook vrije sector seniorenwoningen. Dit zijn woningen met een huurprijs vanaf € 763,47. Het is voor deze woningen niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Deze vrijesectorwoningen vindt u op Woningnet. 


Wanneer word ik uitgeschreven als woningzoekende bij WoningNet?

Algemeen

Uw inschrijving als woningzoekende bij WoningNet komt te vervallen als:

• u een sociale huurwoning accepteert van één van de Groninger woningcorporaties;
• u de inschrijfkosten niet betaalt;
• u de verlengingskosten niet betaalt;
• u zelf heeft aangegeven dat u uitgeschreven wilt worden.

Hoe lang duurt het tot ik in Groningen een huurwoning krijg?

Algemeen

Dit is moeilijk te voorspellen. Hoe lang u moet wachten op een woning hangt onder andere af van het aantal verhuizende mensen en uw woonwensen. 

Slaagkans en voorlopige postitie
Om een inschatting te maken van uw kansen, kunt u kijken naar de 'slaagkans' die bij elke advertentie staat weergegeven. U kunt alleen de slaagkans inzien als u bent ingelogd. De slaagkans laat u zien hoeveel kans u maakt op de woning. Lees hierover meer op de website van WoningNet. Daarnaast kunt u bij elke woning zien hoeveel reacties er zijn geplaatst en wat uw voorlopige positie is op dat moment.

Ik ben mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijt/vergeten. Wat kan ik doen?

Algemeen

Uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u zelf opvragen via de website van WoningNet
Onder het inlogscherm ziet u de knop 'inloggegevens vergeten'. Als u hierop klikt kunt u een nieuw wachtwoord instellen of uw registratienummer opvragen.

Mocht dit niet lukken, dan kunt u telefonisch contact opnemen met De Huismeesters.


Ik sta alleen ingeschreven op WoningNet. Kan mijn partner bij mijn inschrijving gezet worden?

Algemeen

Bijschrijven op inschrijving
Heeft u partner geen eigen inschrijving, dan kan deze bijgeschreven worden uw inschrijving. U kunt uw partner als mede-aanvrager bijschrijving door in te loggen in uw WoningNet account. Een mede-aanvrager bouwt inschrijfduur op vanaf de datum dat hij/zij als mede-aanvrager staat geregistreerd. 

Inschrijving samenvoegen
Als twee personen met ieder een eigen WoningNet inschrijving samen een woning willen zoeken, dan kunnen twee inschrijvingen worden samengevoegd. Degene met de kortste inschrijfduur schrijft zich zelf eerst uit en laat zich direct door de ander als mede-aanvrager bijschrijven op de inschrijving. Vervolgens neemt de mede-aanvrager binnen een maand contact op met een corporatie met het verzoek om de bijschrijfdatum aan te passen naar de inschrijfdatum van de beëindigde inschrijving.

Ik sta ingeschreven als woningzoekende bij De Huismeesters. Kan ik mijn inschrijfduur aan iemand anders geven?

Algemeen

Een inschrijving bij WoningNet is persoonsgebonden en het is niet mogelijk uw inschrijving over te dragen aan iemand anders.

Ik zoek een woning in Groningen. Hoe werkt dat?

Algemeen

U heeft een inschrijving bij WoningNet nodig als u wilt reageren op sociale huurwoningen in Groningen. U kunt u inschrijven als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

• u bent 17 jaar of ouder (vanaf 18 jaar kunt u reacties plaatsen en een woning huren);
• u beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsstatus;
• u staat nog niet ingeschreven bij WoningNet Groningen.

Een inschrijving bij WoningNet is een jaar geldig en kost €20,00. Om ingeschreven te blijven, betaalt u elk jaar €11,00 (prijspeil 2022) verlengingskosten.

Reageren op woningen
Dagelijks worden er nieuwe woning op WoningNet geplaatst. Wekelijks kunt u op maximaal twee sociale huurwoningen reageren.

Ik zoek een studentenwoning. Waar schrijf ik me in?

Algemeen

Onze studenten-/jongerenwoningen worden verhuurd via Woningnet. U kunt zich inschrijven via deze website als woningzoekende. U kunt zich vanaf 17 jaar of ouder inschrijven als woningzoekende. Vanaf 18 jaar kunt u reageren op het woningaanbod en een woning huren.

Mijn partner is overleden, de inschrijving bij WoningNet staat op zijn/haar naam. Hoe regel ik dat de inschrijving op mijn naam komt?

Algemeen

Gecondoleerd met het verlies van uw partner.

In sommige gevallen is het mogelijk om een gezamenlijke inschrijving of de inschrijving van uw partner over te zetten op uw naam.

U staat als mede-aanvrager op de inschrijving
Dan kunnen wij de inschrijving op uw naam zetten. U kunt hiervoor contact opnemen met De Huismeesters. Wij hebben hiervoor een kopie van de akte van overlijden nodig.

U staat niet als mede-aanvrager op de inschrijving, maar er is wel sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap
Wij kunnen de inschrijving op uw naam zetten. U kunt hiervoor contact opnemen met De Huismeesters. Wij hebben hiervoor een kopie nodig van de akte van overlijden en bewijs van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.

U staat niet als mede-aanvrager op de inschrijving en er is geen spraken van een huwelijk of geregistreerd partnerschap
Wij kunnen de inschrijving niet op uw naam zetten.

Wat kost een inschrijving bij WoningNet en hoe kan ik deze kosten betalen?

Algemeen

Een inschrijving bij WoningNet kost €20,00. Om ingeschreven te blijven, betaalt u elk jaar € 11,00 verlengingskosten (prijspeil 2021). Zes weken voor het verlopen van deze geldigheidsdatum ontvangt u per e-mail bericht over de verlenging. In uw WoningNet account kunt u vinden wanneer u moet verlengen.

De inschrijfkosten en verlengingskosten kunt u op de volgende manieren betalen:

Digitale (doorlopende) incassomachtiging
Als u ingelogd bent kunt u een machtiging afgeven via de knop 'betaalgegevens aanpassen'.

iDEAL
U krijgt automatisch een betaalmelding als u inlogt op WoningNet. Als u de verlengingskosten via iDEAL betaalt, ontvangt u elk jaar opnieuw een betaalverzoek per e-mail.

Handmatig overmaken
Neem telefonisch contact op met De Huismeesters als u de inschrijfkosten of verlengingskosten handmatig wilt overmaken. U ontvangt van ons het bankrekeningnummer van WoningNet en het betalingskenmerk dat u bij de betaling moet vermelden.

WoningNet heeft het incasseren en verwerken van betalingen uitbesteed aan Buckaroo Online Payment Services. Op uw afschrift vindt u de betaling daarom terug onder de naam Buckaroo Stichting Derdengelden.

Wij staan samen ingeschreven op WoningNet, maar we gaan uit elkaar. Kunnen wij de inschrijving laten splitsen?

Algemeen

Als een hoofd- en medeaanvrager besluiten om niet meer samen een woning te zoeken, dan kan een inschrijving gesplitst worden. U kunt hiervoor contact opnemen met De Huismeesters. Wij splitsten de inschrijving op uw verzoek. De medeaanvrager krijgt vervolgens een e-mail met daarin een link om een nieuw account voor zichzelf te activeren. De inschrijfdatum van de nieuwe inschrijving van de medeaanvrager wordt automatisch bijgewerkt naar de bijschrijfdatum uit de inschrijving van de hoofdaanvrager.

Welke gegevens heb ik nodig om mij in te schrijven als woningzoekende?

Algemeen

Voor een inschrijving op WoningNet heeft u uw persoonsgegevens en uw verzamelinkomen nodig. U vindt uw verzamelinkomen terug op de inkomensverklaring van de Belastingdienst. Als u met meerdere personen gaat verhuizen, dan dient u het verzamelinkomen van alle personen te vermelden in uw inschrijving. Het inkomen van uw kinderen hoeft u nooit in te vullen, ongeacht de leeftijd. Vul de kinderen wel in bij het aantal meeverhuizende personen.

Kan ik me inschrijven voor een nieuwbouwwoning in Groningen?

Algemeen

Het aanbod van nieuwbouwwoningen vindt u op WoningNet. U kunt daar een zoekprofiel aanmaken en daarbij 'nieuwbouw' aanvinken. U heeft een inschrijving nodig om te kunnen reageren.

Ik kan niet inloggen bij Mijn De Huismeesters, wat moet ik doen?

Algemeen

Alleen de eerstgenoemde huurder op het huurcontract heeft toegang tot Mijn De Huismeesters. Lukt het niet om in te loggen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen uw account voor u activeren.

Ik heb geen woningaanbod op WoningNet. Hoe komt dit?

Algemeen

Als u na het inloggen in uw WoningNet account geen woningaanbod heeft, dan kan dit verschilende redenen hebben. Mogelijk staan uw gegevens niet juist ingevuld, waardoor er geen passend aanbod voor u is. Controleer of uw bruto inkomen, huishoudsamenstelling en woonwensen goed ingevuld zijn. U kunt dit aanpassen in uw profiel.

Als u na deze controle nog steeds geen woningaanbod heeft of er enkel parkeerplaatsen zichtbaar zijn, neem dan telefonisch contact op met De Huismeesters.

Ik heb een phishing bericht van WoningNet ontvangen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Er worden sms-berichten verzonden door een onbekende partij waarin ten onrechte de naam van WoningNet wordt gebruikt. In het bericht staat dat u de verlengingskosten van uw inschrijving bij WoningNet moet betalen. Volgens het bericht kunt u de betaling doen door op de link in de tekst te klikken. Wij adviseren u dringend om niet op de link te klikken. Blokkeer de afzender.

Phishing
Phishing is een vorm van digitale oplichting. Phishing gebeurt via e-mail, WhatsApp en/of sms. Slachtoffers worden naar een valse website gelokt waar ze hun bank- of andere inloggegevens prijsgeven. De onbekende partij die u de sms stuurt is erop uit om toegang te krijgen tot uw bankrekening

Twijfelt u of u een phishing bericht heeft ontvangen?

  • Op de website van WoningNet ziet u voorbeelden van phishing berichten en wordt er uitgelegd hoe u een nepbericht kunt herkennen.
  • De mails die WoningNet verstuurd voor het betalen van de inschrijf- of verlengingskosten bevatten geen betaallinks. Heeft u een bericht ontvangen met een betaallink? Klik dan niet op de link.
  • Via het gratis telefoonnummer 0800-0202562 geeft WoningNet in een ingesproken bericht uitleg en tips over phishing.

Fraudehelpdesk
Heeft u wel op de link geklikt? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw bank. Geef bij uw bank aan dat er sprake is van digitale oplichting. Ook adviseren wij u om aangifte te doen bij de politie.

Lees op de website van de Fraudehelpdesk welke stappen u nog meer kunt ondernemen.