Aangepaste woning (WMO)

Heeft u een beperking of gezondheidsproblemen? Maar wilt u wel graag in uw eigen woning blijven wonen? Misschien zijn er dan hulpmiddelen of aanpassingen in uw woning nodig. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de WMO. Dit is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Veel gevraagd over Aangepaste woning (WMO)

Moet ik betalen voor een Wmo-aanpassing?

Algemeen

Voor een Wmo-aanpassing betaalt u een deel zelf. Dit heet eigen bijdrage. Meer informatie vindt u op de website van WIJ Groningen en de gemeente Groningen.

Ik heb medische beperkingen en moet naar een aangepaste woning. Hoe regel ik dat?

Algemeen

Neem hiervoor contact op met het Wmo-loket van de gemeente Groningen. Op de website van WIJ Groningen kunt u vinden met welk WIJ-team u contact kunt opnemen.

Waar kan ik een aanvraag indienen voor een Wmo aanpassing in de woning?

Algemeen

Een aanvraag voor een Wmo aanpassing doet u via het WIJ-team in uw buurt. Het WIJ-team neemt uw aanvraag in behandeling en beoordeelt of u in aanmerking komt voor een aanpassing in uw woning. Op de website van WIJ Groningen kunt u vinden met welk WIJ-team u contact kunt opnemen.

Wat houdt de Wet maatschappelijke ondersteuning in?

Algemeen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten, chronisch zieken of mensen met psychische problemen.
De Gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Op de website van WIJ Groningen kunt u lezen wat zij voor u kunnen betekenen.

Ik wil graag zo lang mogelijk in mijn woning blijven wonen. Kan ik mijn woning (laten) aanpassen?

Algemeen

Heeft u door een beperking of gezondheidsklachten moeite om in uw woning te blijven wonen? En wilt u dit wel graag? Dan kunt u een aanvraag voor een aanpassing doen bij het WIJ- team in uw buurt. Op de website van WIJ Groningen leest u met welk WIJ-team u contact op kunt nemen.