Huur betalen

Als je een woning huurt bij De Huismeesters, betaal je iedere maand huur. In je huurcontract staan alle afspraken over het betalen van de huur. Je betaalt je huur vooraf vóór de eerste dag van de maand. Op deze pagina zetten we de belangrijkste zaken over het betalen van je huur op een rijtje.

Een automatische incasso is de makkelijkste manier om de huur te betalen. Betalen via automatische incasso regelen we bij de ondertekening van het huurcontract. Regel je betaalwijze gemakkelijk en snel via Mijn De Huismeesters.

Het kan gebeuren dat je de huur niet op tijd kunt betalen. Of dat je deze helemaal niet kunt betalen. Het is vervelend om financiële problemen te hebben, maar dit is niet iets waar je je voor hoeft te schamen. Het kan iedereen overkomen. Wacht niet af, maar laat het ons zo snel mogelijk weten. Samen kunnen we in gesprek gaan en kijken wat er mogelijk is.

Veel gevraagd over Huur betalen

Op welke wijze kan ik de huur betalen en hoe geef ik wijzigingen door?

Algemeen

Je kunt op drie manieren de huur maandelijks aan De Huismeesters betalen. Geef je wijze van betalen door via Mijn De Huismeesters

1. Huur automatisch laten afschrijven
Bij een automatische incasso schrijven wij de huur op de eerste van de maand van je rekening af. Als de eerste van de maand in het weekend valt, dan schrijven wij de huur op de eerstvolgende werkdag af.
Als het formulier voor de 19e van de maand bij ons binnen is, dan wordt de huur van de eerstvolgende maand automatisch van je rekening afgeschreven.

2. Huur betalen via een betaallink
Je ontvangt maandelijks van dehuismeesters@mind2pay.com een e-mail met een betaalknop. Deze e-mail wordt rond de 24e van de maand verstuurd en het bedrag moet voor de eerste van de maand betaald worden. Heb je de e-mail niet ontvangen, kijk dan in je ongewenste e-mail of spambox. 

3. Huur handmatig overmaken
Je kunt de huur zelf naar ons overmaken op rekeningnummer NL50 ABNA 0436 4580 47 t.n.v. De Huismeesters. Vergeet niet je naam en adres bij de overschrijving te vermelden. De huur moet voor de eerste van de maand betaald worden.

Geef een gewijzigd rekeningnummer door aan De Huismeesters
Het is mogelijk om je gegevens te wijzigen via Mijn De Huismeesters. Let er op dat dit alleen is voor te ontvangen bedragen van de Huismeesters.
Is de rekeninghouder overleden en ben je erfgenaam?
Dan ontvangen wij graag een akte van overlijden en het rekeningnummer van de erfgenaam. Als er een notaris betrokken is, dan hebben wij de contactgegevens van de notaris nodig.

Ik kan mijn betalingsregeling deze maand niet betalen. Wat nu?

Algemeen

Heb je een betalingsregeling met ons getroffen, maar lukt het je niet om deze te betalen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Wij kijken dan samen met je naar een oplossing.

Kan ik een betalingsregeling met jullie treffen?

Algemeen

Een huurachterstand is al vervelend genoeg. Maar het laatste dat je wilt, is een deurwaarder op de stoep. Of nog erger, dat je uit je huis moet. Dus: kun je de huur niet betalen? Of heb je een huurachterstand? Tref dan een betalingsregeling via onze website. Lukt je dat niet, neem dan contact met ons op. Samen zoeken we naar een oplossing die bij jouw situatie past.  

Met welke deurwaarder werken jullie?

Algemeen

Wij werken met LAVG, telefoonnummer 088 - 528 40 00 en Flanderijn, telefoonnummer 088 - 209 20 00

Ik heb een huurachterstand. Wat moet ik doen?

Algemeen

Een huurachterstand is al vervelend genoeg. Maar het laatste dat je wilt, is een deurwaarder op de stoep. Of nog erger, dat je uit je huis moet. Dus: kun je de huur niet betalen? Of heb je een huurachterstand? Tref dan een betalingsregeling via onze website. Lukt dat niet, neem dan contact met ons op. Samen zoeken we naar een oplossing die bij jouw situatie past.  

E-mail of sms
Wij herinneren je op verschillende manieren aan het betalen van de huur om te voorkomen dat je betaalproblemen schulden worden. Je kunt daarom een e-mail krijgen van dehuismeesters@mind2pay.com. Hierin lees je wat wij van je verwachten. En wat de mogelijke gevolgen zijn als je niet reageert. Je kunt ook een sms krijgen van +31 970 102 418 49

Belrobot
Loop je achter met de huur? Schrik dan niet als je door 088 001 66 64 wordt gebeld. Dat is onze belrobot. Je kunt bij de belrobot aangeven dat je de huur meteen overmaakt. Ook kun je om een sms of e-mail met betalingsgegevens vragen. Kun je niet opnemen? Dan belt de robot op een ander moment terug. 

Eerste hulp bij Geldzaken
Per 1 januari 2021 zijn wij bij een huurachterstand verplicht om je gegevens door te geven aan de Gemeente Groningen. De gemeente bekijkt tijdens een vrijblijvend gesprek samen met je of zij ruimte zien voor het oplossen van je betalingsachterstand(en). Wij vragen je per e-mail of je bezwaar hebt tegen het doorgeven van je gegevens aan de gemeente. Laat dit dan binnen 10 dagen na het ontvangen van de e-mail aan ons weten.

Ik heb een brief van de deurwaarder ontvangen. Wat moet ik doen?

Algemeen

Je kunt rechtstreeks contact opnemen met de deurwaarder. Het telefoonnummer staat in de brief die je hebt ontvangen.

Mijn buren betalen minder huur dan ik. Onze woning is hetzelfde. Hoe kan dat?

Algemeen

Dat kan verschillende redenen hebben. Iedere huurovereenkomst is een individuele afspraak tussen huurder en verhuurder. De huurprijs is daarin vastgelegd. Je kunt je huurprijs dus niet vergelijken met andere huurders.

Zolang een woning niet van bewoner wisselt, worden de huren alleen verhoogd met de jaarlijkse huurverhoging. Als de huur van een woning echter wordt beëindigd, wordt de kale huurprijs die de nieuwe bewoner gaat betalen opnieuw vastgesteld. Dat gebeurt aan de hand van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) en het op dat moment geldende huurbeleid. 

De huurprijs is bijvoorbeeld anders, doordat:

 • De buren al heel lang in de woning wonen. Gaan zij verhuizen? Dan kijken wij opnieuw naar de huurprijs.
 • De buren hebben recht gehad op een huurverlaging in 2023 i.v.m hun inkomen. 
 • Je woning is aangepast. Je woning heeft bijvoorbeeld dubbelglas en de woning van je buren niet.
 • De regels en wetten zijn veranderd.

Hoe is mijn huur opgebouwd en waar betaal ik precies voor?

Algemeen

Je huur bestaat uit de kale (netto) huurprijs en verschillende andere onderdelen die we samen servicekosten noemen. Je kunt hierbij denken aan kosten voor serviceonderhoud, schoonmaak van de portiek en groenonderhoud.

Deze onderdelen worden bij elkaar opgeteld. Samen is dat de (bruto) huur. Dit is het bedrag dat je elke maand aan ons betaalt. De samenstelling van jouw huurprijs vind je op een huurspecificatie.

Je kunt je huurspecificatie vinden in Mijn De Huismeesters
Als je ingelogd bent, klik je op Mijn Contracten. Onderaan de pagina zie je de specificatie van je huur. Wij kunnen jou de huurspecificatie, van het huidige jaar en afgelopen jaren, ook toesturen via de e-mail of via de post. 

Wil je informatie over de opbouw van uw huurprijs en uitleg over de verschillende servicekosten? Neem dan contact op of vul het contactformulier in op onze website.

Wanneer verandert het voorschotbedrag van de servicekosten?

Algemeen

Wij passen het voorschotbedrag voor de servicekosten aan, als de algemene kosten voor jouw complex lager of hoger worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor groenonderhoud, elektriciteit in de algemene ruimte of de kosten voor het schoonmaken van de portiek.
Door het voorschotbedrag aan te passen, voorkomen wij dat de jaarlijkse afrekening te veel afwijkt van de betaalde voorschotten.

We passen de servicekosten jaarlijks aan. Je ontvangt hiervan automatisch bericht.

Kan ik een ontruiming voorkomen?

Algemeen

Je wilt een ontruiming/huisuitzetting voorkomen. Wij adviseren je contact op te nemen met de deurwaarder die je zaak in behandeling heeft. Dit is LAVG, telefoonnummer 088 - 528 40 00 of Flanderijn, telefoonnummer 088 - 209 20 00. 

Ik heb te veel huur of servicekosten betaald. Krijg ik dan ook geld terug?

Algemeen

Je betaalt maandelijks een voorschot voor servicekosten
Jaarlijks rekenen wij met je af op basis van de werkelijke kosten. De brief met daarin de afrekening servicekosten ontvang je uiterlijk voor 1 juli van het nieuwe jaar. Wij betalen het teveel betaalde bedrag binnen vier weken uit.

Teveel betaalde huur wordt binnen veertien dagen terug gestort
Wij storten dit bedrag naar de rekening waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.

Terug stortingen vinden alleen plaats al er geen openstaande schuld bij ons is.

Wanneer moet ik mijn huur betalen?

Algemeen

Je betaalt de huur van je woning altijd vooruit. Dit betekent dat bijvoorbeeld de huur van de maand december vóór 1 december op onze rekening moet staan.

Betaal je de huur handmatig met een overschrijving
Dan moet je dit vóór de eerste dag van de maand naar ons overmaken. 

Bij een automatische incasso schrijven wij de huur op de eerste dag van de maand van je rekening af
Als de eerste van de maand in het weekend valt, dan schrijven wij de huur op de eerstvolgende werkdag af. 

Het is ook mogelijk de huur te betalen via een betaallink
Deze link versturen wij rond de 24e van de maand en het bedrag moet voor de eerste van de maand betaald worden.

Lukt het niet om de huur op tijd te betalen, neem dan contact met ons op.

Hoe bepaalt De Huismeesters mijn huurprijs?

Algemeen

De Huismeesters stelt de huurprijs van een woning vast door een percentage te nemen van de maximale huurprijs. De maximale huurprijs van een woning wordt bepaald door het puntensysteem voor woningen. Dat systeem is ontwikkeld door de overheid. Het puntensysteem wordt het woningwaarderingstelsel genoemd (WWS). Volgens de woningwaardering is er per woning een X aantal punten (WWS-punten). De maximale huurprijs, is de huur die De Huismeesters volgens de wet maximaal voor de woning mag vragen. Hoe meer punten jouw woning heeft, hoe hoger de maximale huur is. Jouw woning krijgt punten voor onder andere:

 • De oppervlakte van de vertrekken
 • De oppervlakte van de buitenruimte (tuin, balkon enzovoort)
 • Uitrusting van de keuken en het sanitair 
 • Het aantal verwarmde vertrekken
 • Energielabel  
 • Buitenruimte 
 • WOZ-waarde

Wil je weten hoeveel punten jouw woning waard is? En wat de maximale huurprijs is die daarbij hoort? Doe dan de Huurprijscheck op de website van de Huurcommissie.

In alle gevallen ligt de huurprijs die De Huismeesters vraagt, lager dan de huurprijs die maximaal gevraagd mag worden.

Streefhuur
De streefhuur is de huurprijs die De Huismeesters vraagt voor de woning bij een nieuwe verhuring. De streefhuur is een percentage van de maximale huur. De streefhuur kan (sterk) afwijken van de huidige huur.  

Het is niet zo dat je huur eindeloos blijft stijgen. Er is een grens aan hoe hoog je huur uiteindelijk mag worden. Jouw huur mag niet hoger uitkomen dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel.

Kan De Huismeesters mijn huurprijs een aantal keren in het jaar veranderen?

Algemeen

Ja, dat kan als we je woning op een belangrijk onderdeel verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een eigen cv-installatie of een woningverbetering. De huurprijs is dan verhoogd door deze verbetering. Je huur wordt dan ook nog op 1 juli meegenomen in onze jaarlijkse huurverhoging.

Met hoeveel mag De Huismeesters de huur van mijn parkeergarage, parkeerplaats of berging verhogen?

Algemeen

De Huismeesters verhoogt de huur van parkeerplaatsen, garages of bergingen ook jaarlijks. Hiervoor gelden geen afgesproken percentages vanuit het ministerie. In je huurcontract staat informatie over met welk percentage we de huur mogen verhogen.

Hoeveel mag de huur van mijn vrije sectorwoning stijgen?

Algemeen

Huurders van een vrijesectorwoning krijgen een huurverhoging die we jaarlijks opnieuw afspreken. Dit hangt af van de afspraken in je contract.

Kan ik uitstel krijgen voor betaling van mijn rekening?

Algemeen

Of je uitstel van betaling kunt krijgen is afhankelijk van je situatie. Neem telefonisch contact met ons op zodat we dit met je kunnen bespreken.

Moet ik voor het huren van een woning ook borg betalen?

Algemeen

Nee, je hoeft geen borg te betalen om een woning van De Huismeesters te kunnen huren.