Huurverhoging

Veel gevraagd over Huurverhoging

Wanneer verhogen jullie de huur?

Algemeen

De Huismeesters verhoogt per 1 juli de huur met gemiddeld 1,94%. De maximaal toegestane huurverhoging voor sociale huurwoningen is vastgesteld op 2,3%. 

De hoogte van de huurverhoging kan per woning verschillen. Het percentage van de huurverhoging ligt tussen de 0% en 2,3%. Huurders die in een te slopen woning wonen, krijgen geen huurverhoging als het sloopbesluit is genomen. En als het Sociaal Plan Wijkvernieuwing geldt. Woningen met een slecht energielabel (E, F of G) krijgen ook geen huurverhoging.

Al onze huurders krijgen voor 1 mei een brief van De Huismeesters
Daar staat in of uw huur hoger wordt en hoe hoog uw huur is vanaf 1 juli 2022. Er zit een overzicht bij met de opbouw van uw huur. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

De precieze huurverhoging hangt af van de hoogte van de huur die de huurder nu betaalt
We willen ervoor zorgen dat dezelfde woningen dezelfde huren krijgen. Dat is nog niet overal het geval. Een woning met in verhouding een lagere huurprijs krijgt daarom meer huurverhoging dan dezelfde woning met in verhouding een duurdere huurprijs. Maar per 1 juli nooit meer dan 2,3%.

Naast de huur betalen huurders ook servicekosten. Voor een deel rekenen we de werkelijke kosten hiervan jaarlijks af. Er zijn ook een paar niet verrekenbare onderdelen. Wij hebben besloten de bijdrage die huurders hiervoor betalen per 1 juli 2022 niet te verhogen.

Komt u in de problemen met het betalen van de huur?
Wij begrijpen dat huurders in deze tijd waarin veel dingen duurder worden het moeilijk hebben. Heeft u betalingsproblemen? Neem dan contact met ons op. Samen kijken we of we een oplossing kunnen vinden. Ook de Voorzieningenwijzer kan helpen. 

We gebruiken de huur voor het onderhoud en energiezuinig maken van onze woningen
De huur is voor De Huismeesters de belangrijkste bron van inkomen. Door stijging van kosten passen we jaarlijks de huur aan. We gebruiken het geld ook om nieuwe woningen te bouwen en voor de leefbaarheid in de wijken. Daar hebben niet alleen de huidige, maar ook toekomstige huurders voordeel van.

Klik hier voor het overzicht veel gestelde vragen.

Heeft u door de huursverhoging problemen met het betalen van uw huur en/of vaste lasten?
Wij willen u graag helpen. U heeft misschien recht op meer toeslagen of subsidies dan u weet. Een medewerker van WIJ Groningen kan samen met u bekijken of u kunt besparen op uw vaste lasten. Maar ook of u recht heeft op geld.

Heeft u interesse? U kunt u meer informatie vinden en u aanmelden via de website van: 'Dat geldt voor mij'

Hoe bepaalt De Huismeesters mijn huurprijs?

Algemeen

De Huismeesters stelt de huurprijs van een woning vast door een percentage te nemen van de maximale huurprijs. De maximale huurprijs van een woning wordt bepaald door het puntensysteem voor woningen. Dat systeem is ontwikkeld door de overheid. Het puntensysteem wordt het woningwaarderingstelsel genoemd (WWS). Volgens de woningwaardering is er per woning een X aantal punten (WWS-punten). De maximale huurprijs, is de huur die De Huismeesters volgens de wet maximaal voor de woning mag vragen. Hoe meer punten uw woning heeft, hoe hoger de maximale huur is. Uw woning krijgt punten voor onder andere:

  • De oppervlakte van de vertrekken
  • De oppervlakte van de buitenruimte (tuin, balkon enzovoort)
  • Uitrusting van de keuken en het sanitair 
  • Het aantal verwarmde vertrekken
  • Energielabel  
  • Buitenruimte 
  • WOZ-waarde

Wilt u weten hoeveel punten uw woning waard is? En wat de maximale huurprijs is die daarbij hoort? Doe dan de Huurprijscheck op de website van de Huurcommissie.

In alle gevallen ligt de huurprijs die De Huismeesters vraagt, lager dan de huurprijs die maximaal gevraagd mag worden.

Streefhuur
De streefhuur is de huurprijs die De Huismeesters vraagt voor de woning bij een nieuwe verhuring. De streefhuur is een percentage van de maximale huur. De streefhuur kan (sterk) afwijken van de huidige huur.  

Het is niet zo dat uw huur eindeloos blijft stijgen. Er is een grens aan hoe hoog uw huur uiteindelijk mag worden. Uw huur mag niet hoger uitkomen dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel.