Huurverhoging

Veel gevraagd over Huurverhoging

Wanneer verhogen jullie de huur?

Algemeen

De Huismeesters past de huur altijd aan op 1 juli. Huur jij een woning bij ons? Dan krijg je in april een brief van ons als we jouw huur aanpassen. Zo ben je op de hoogte als je huur verandert. 

Hoe bepaalt De Huismeesters mijn huurprijs?

Algemeen

De Huismeesters stelt de huurprijs van een woning vast door een percentage te nemen van de maximale huurprijs. De maximale huurprijs van een woning wordt bepaald door het puntensysteem voor woningen. Dat systeem is ontwikkeld door de overheid. Het puntensysteem wordt het woningwaarderingstelsel genoemd (WWS). Volgens de woningwaardering is er per woning een X aantal punten (WWS-punten). De maximale huurprijs, is de huur die De Huismeesters volgens de wet maximaal voor de woning mag vragen. Hoe meer punten uw woning heeft, hoe hoger de maximale huur is. Uw woning krijgt punten voor onder andere:

  • De oppervlakte van de vertrekken
  • De oppervlakte van de buitenruimte (tuin, balkon enzovoort)
  • Uitrusting van de keuken en het sanitair 
  • Het aantal verwarmde vertrekken
  • Energielabel  
  • Buitenruimte 
  • WOZ-waarde

Wilt u weten hoeveel punten uw woning waard is? En wat de maximale huurprijs is die daarbij hoort? Doe dan de Huurprijscheck op de website van de Huurcommissie.

In alle gevallen ligt de huurprijs die De Huismeesters vraagt, lager dan de huurprijs die maximaal gevraagd mag worden.

Streefhuur
De streefhuur is de huurprijs die De Huismeesters vraagt voor de woning bij een nieuwe verhuring. De streefhuur is een percentage van de maximale huur. De streefhuur kan (sterk) afwijken van de huidige huur.  

Het is niet zo dat uw huur eindeloos blijft stijgen. Er is een grens aan hoe hoog uw huur uiteindelijk mag worden. Uw huur mag niet hoger uitkomen dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel.