Huurverhoging

Veel gevraagd over Huurverhoging

Heb ik recht op een eenmalige huurverlaging?

In 2021 hebben huurders van corporaties met een hoge huur en laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging.

Waarom een eenmalige huurverlaging?
Als wij een sociale huurwoning toewijzen, houden we al rekening met een huurprijs die past bij uw inkomen. Toch komt het voor dat u huur betaalt die te hoog is voor uw inkomen. Dit komt door bijvoorbeeld een daling van uw inkomen. Of uw huishouden is veranderd. De regering heeft op Prinsjesdag afgesproken om deze huurders tegemoet te komen. En de huren één keer te verlagen.

Kom ik in aanmerking voor huurverlaging?
Dat hangt af van de huur die u nu betaalt en uw inkomen. In dit overzicht ziet u de inkomens en huurprijzen. Als uw kale huur lager is dan € 633,25, dan is de huur al passend voor uw inkomen. En krijgt u geen eenmalige huurverlaging. Ook als u een vrije sector woning huurt, krijgt u geen huurverlaging. De huurverlaging is alleen voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning met een huur hoger dan € 633,25.

Hoe werkt de huurverlaging?
Had u vóór 2020 al een te hoge huur voor uw inkomen (zoals in het overzicht genoemd)? Dan loopt het proces automatisch via de Belastingdienst. Zij controleren of er huurders zijn die te duur wonen. Hiervoor kijken ze naar het vastgestelde inkomen over 2019. En het aantal ingeschreven personen. Na deze controle krijgen wij per woning een kenmerk terug. Met dit kenmerk weten wij of we uw huur moeten verlagen. U ontvangt dan vóór 1 april een brief met het huurverlagingsvoorstel. Deze gaat op zijn laatst op 1 mei in.

Je kunt ook zelf huurverlaging aanvragen
De Belastingdienst kijkt naar het vastgestelde inkomen over 2019. Heeft u na 2019 een inkomensdaling gehad? En heeft u daardoor al minstens zes maanden een lager inkomen dan de inkomensgrens? Dan heeft u ook recht op huurverlaging. Dit moet u wel zelf bij ons aanvragen.

U kunt tot 31 december 2021 een e-mail/brief sturen waarin u aangeeft in aanmerking te komen voor huurverlaging. U kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken. U moet de volgende documenten toevoegen:

  • een salarisstrook/jaaropgave
  • als je ZZP-er bent, een verklaring van de boekhouder
  • uitkeringsspecificaties

Hoe bepaalt De Huismeesters mijn huurprijs?

De Huismeesters stelt de huurprijs van een woning vast door een percentage te nemen van de maximale huurprijs. De maximale huurprijs van een woning wordt bepaald door het puntensysteem voor woningen. Dat systeem is ontwikkeld door de overheid. Het puntensysteem wordt het woningwaarderingstelsel genoemd (WWS). Volgens de woningwaardering is er per woning een X aantal punten (WWS-punten). De maximale huurprijs, is de huur die De Huismeesters volgens de wet maximaal voor de woning mag vragen. Hoe meer punten uw woning heeft, hoe hoger de maximale huur is. Uw woning krijgt punten voor onder andere:

  • De oppervlakte van de vertrekken
  • De oppervlakte van de buitenruimte (tuin, balkon enzovoort)
  • Uitrusting van de keuken en het sanitair 
  • Het aantal verwarmde vertrekken
  • Energielabel  
  • Buitenruimte 
  • WOZ-waarde

Wilt u weten hoeveel punten uw woning waard is? En wat de maximale huurprijs is die daarbij hoort? Doe dan de Huurprijscheck op de website van de Huurcommissie.

In alle gevallen ligt de huurprijs die De Huismeesters vraagt, lager dan de huurprijs die maximaal gevraagd mag worden.

Streefhuur
De streefhuur is de huurprijs die De Huismeesters vraagt voor de woning bij een nieuwe verhuring. De streefhuur is een percentage van de maximale huur. De streefhuur kan (sterk) afwijken van de huidige huur.