Medehuurderschap aanvragen

Medehuurder aanvragen
Bent u van plan om te gaan samenwonen? Dan is het belangrijk dat de persoon die bij u in gaat wonen, zich bij de gemeente inschrijft op uw adres. Twee jaar nadat hij/zij bij u ingeschreven staat op het adres, kunt u medehuurderschap aanvragen. Dit zorgt ervoor dat u beide verantwoordelijk bent voor de rechten en plichten die horen bij het huren van een woning. Als de huurder weggaat of overlijdt, hoeft de medehuurder de woning niet te verlaten.

Belangrijk

  • Bent u getrouwd of geregistreerd partner van de huurder? Dan bent u van rechtswege automatisch medehuurder. Stuur hiervoor als bijlage een kopie van het trouwboekje of document van uw geregistreerd partnerschap mee.
  • De kandidaat-medehuurder moet twee jaar of langer (onafgebroken) op dit adres ingeschreven staan bij de gemeente Groningen. Om dit aan te tonen levert zowel huurder als kandidaat-medehuurder een uittreksel uit het bevolkingsregister aan. U kunt dit uittreksel digitaal aanvragen bij de gemeente Groningen. Het is belangrijk dat op dit uittreksel de datum van inwoning staat.
  • U moet aantonen dat u twee jaar, onafgebroken een gemeenschappelijk huishouden heeft gevoerd. Bijvoorbeeld door een kopie van een gezamenlijke rekening mee te sturen.

Gerelateerde vragen

Ik verleen mantelzorg en ga tijdelijk inwonen bij een huurder van jullie, willen jullie dit weten?

Algemeen

Het is toegestaan dat u als mantelzorger tijdelijk bij de huurder gaat inwonen. Wij vinden het prettig als u ons dit laat weten. Als de zorgperiode eindigt kunt u niet in de woning blijven wonen en u kunt als mantelzorger geen aanspraak maken op de woning.

Meer over dit onderwerp

Kan mijn kind medehuurder worden?

Algemeen

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht in principe geen medehuurder worden. Omdat kinderen op een bepaald moment uit huis gaan is de gezinssituatie niet duurzaam.

Meer over dit onderwerp

Toetsen jullie ons inkomen opnieuw bij een aanvraag voor medehuurderschap?

Algemeen

Nee, medehuurderschap is geen nieuwe verhuring volgens de Europese wetgeving. Daarom mag het toetsingsinkomen van beide huurders hoger zijn dan de wettelijke inkomensgrens.

Meer over dit onderwerp

Wanneer is een huishouding duurzaam?

Algemeen

Als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen.

Meer over dit onderwerp