Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS
//} %>
//} %>
IK HUUR

Verhuizen? Laat het ons weten.

Verhuizen? Laat het ons weten.

Ga direct naar
Mijn De Huismeesters

Lees meer

Opzegtermijn

Een voorbeeld

Als u op 19 april uw huur opzegt, dan is de opzegdatum op z'n vroegst op 19 mei. Als 19 mei op een zaterdag, zondag of feestdag valt, dan schuift deze datum op naar de eerst volgende werkdag.

Opzeggen

Gaat u verhuizen? Laat het ons weten. De huur van uw woning of garage kunt u met ingang van elke werkdag opzeggen. Dat doet u makkelijk en snel met het formulier Huuropzegging via Mijn De Huismeesters. Heeft u (nog) geen account, dan kunt u het opzeggingsformulier ook bij ons afhalen.

Opzegtermijn
U heeft een opzegtermijn van minimaal één maand, voorwaarde is wel dat de dag waarop de huurovereenkomst eindigt een werkdag is. Zegt u op in het weekend of op een officieel erkende feestdag? Dan is de eerstvolgende werkdag de opzegdatum. Vanaf dat moment geldt één maand opzegtermijn. Valt de beëindigingsdatum in het weekend of op een feestdag, dan geldt de eerstvolgende werkdag als einddatum. U bent huur verschuldigd tot en met de einddatum. U krijgt van ons een bevestigingsbrief waarin we de einddatum bevestigen en aangeven hoeveel huur u nog moet betalen.

Opzeggen na overlijden
Wanneer een huurder is overleden, eindigt het huurcontract van rechtswege twee volle kalendermaanden na datum van overlijden. De erfgenamen kunnen de huur eerder opzeggen, hierbij geldt een minimale opzegtermijn van twee weken. De erfgenamen dienen de huur schriftelijk op te zeggen door het formulier huuropzegging bij overlijden in te vullen. Wij vragen u een kopie van 'akte van overlijden' toe te voegen. Heeft u hier nog vragen over, neemt u dan contact met ons op.

Intrekken opzegging
U kunt uw huuropzegging binnen 48 uur ongedaan maken. U dient dit schriftelijk binnen de gestelde termijn aan ons kenbaar te maken. In dat geval brengen wij € 25,- administratiekosten bij u in rekening. Na 48 uur is het niet meer mogelijk de huuropzegging in te trekken. Uw huuropzegging is dan definitief.

Voorcontrole
Voordat u de woning verlaat komt een medewerker van ons bij u langs om een voorcontrole in uw woning uit te voeren. U maakt samen afspraken over eventuele werkzaamheden die u moet verrichten om uw woning in goede staat achter te laten. Als u schade moet herstellen, volgt eventueel een eindinspectie. Dit om misverstanden te voorkomen. In de bevestigingbrief die u van ons ontvangt staat de datum van de voorcontrole.

Sleutels inleveren
De sleutels levert u op de laatste huurdag vóór 14.30 uur in bij onze receptie. Binnendeursleutels kunt u in de sloten laten zitten. De milieupas laat u achter in de keukenlade.

Eindafrekening
Binnen een maand na het eindigen van het huurcontract, ontvangt u de eindafrekening van uw woning. De eventueel teveel betaalde huur verrekenen we met nog openstaande rekeningen. Is er dan nog geld over, dan storten wij dat op uw rekening. Heeft u blokverwarming, dan krijgt u ook hier een eindafrekening van.

Eindstanden water, gas en elektra
U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de eindstanden van water, gas en elektra. Noteer de eindstanden van de meters en geef dit door aan het waterbedrijf en uw energieleverancier. U krijgt dan een eindafrekening. Tip: bewaar de gegevens om achteraf te kunnen controleren of de eindafrekening klopt.

Bezichtigen
Nieuwe huurders krijgen de mogelijkheid uw woning te bezichtigen. Kandidaten voor een huurwoning hebben een beperkte reactietermijn. Vaak gebeurt dit daarom op het moment dat u er nog woont. Zij nemen dan contact met u op voor het maken van een afspraak. Wij hopen dat u zo spoedig mogelijk uw medewerking hieraan wilt verlenen. U kunt eventueel onderling afspraken maken over het overnemen van spullen in de woning.

Huurder voordragen
Alle beschikbare woningen verhuren we via WoningNet. U kunt geen nieuwe kandidaat voor uw woning voordragen.