Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS
//} %>

De Wijert

  • ?Spieghelstraat 1 t/m 59 (oneven), 16 t/m 126 (even), 61t/m 99 (oneven)
  • Reviusstraat en Camphuysenstraat 86 t/m 196 (even), 101 t/m 159 (oneven), 161 -199 (oneven)
  • Vondellaan 314 t/m 424 (even)

Het was ons doel om de woningen zo te verbeteren, zodat ze langer dan 25 jaar mee kunnen. Dit hebben wij in het afgelopen jaar onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt, dat er veel geld nodig is om de woningen dusdanig te verbeteren. Deze investering is zelfs zo groot, dat wij ons afvragen of dit wel de goede keuze is.

Wij hebben besloten de visie - het verbeteren van de woningen - los te laten. Wij willen ook andere mogelijkheden onderzoeken. Deze mogelijkheden zijn dan sloop/nieuwbouw, verkoop en eventueel woningverbetering. Wij hebben dit besproken met Stichting Huurdersbelang Groningen-Zuid. Onze bewoners zijn schriftelijk geïnformeerd.

Wij hebben een bureau de opdracht gegeven om alle mogelijkheden uit te werken. Dit geldt voor zowel de galerijwoningen en de 3,- en 4-hoog portiekwoningen.

In mei/juni 2018 geven wij duidelijkheid.