Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS
//} %>

Selwerd

 

 

Update 8 maart 2018

Iepenlaan

Lijsterbeslaan

 

Wij hebben de bewoners de vraag voorgelegd om de gasaansluiting te laten vervallen. Ons plan was om een boiler te plaatsen. De meerderheid van de bewoner koos niet voor deze maatregel. Om veiligheidsredenen vervangen wij de keukengeiser door een warmwatertoestel. De gasaansluiting blijft.

 

Wij hebben in de Iepenlaan 148 een warmwatertoestel aangebracht in de bergkast in de keuken. Bewoners kunnen op 8 en 9 maart bekijken hoe dit eruit ziet.

 

 

Kornoeljestraat

Vlierstraat

Wij zijn in gesprek met Warmtestad. Dit doen wij om te onderzoeken of zij de verwarming van de woningen kunnen overnemen. Wij willen namelijk duurzame energie aanbieden. Dit zal geen aardwarmte zijn, maar een andere vorm van duurzame energie.

 

Wij zijn in gesprek met twee aannemers. Wij verwachten dat we de bewoners in april kunnen vertellen wie het onderhoud uitvoert.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In 2017 hebben wij plannen gemaakt voor het verbeteren van onze portiekwoningen in Selwerd. De Huismeesters is eigenaar van vier flatgebouwen met portiekwoningen. In de woningen aan de Lijsterbeslaan en Iepenlaan gaan we kleinere aanpassingen doen. Voor de flatgebouwen aan de Kornoeljestraat en Vlierstraat hebben wij besloten om een verbeterslag uit te voeren.

 

Wij willen in eerste instantie in alle woningen graag de gasaansluiting laten vervallen en de geisers vervangen door een boiler.

De Huismeesters vindt verduurzaming namelijk belangrijk. Behalve dat elektrisch koken financiële voordelen biedt, maakt het ons ook minder afhankelijk van gas. Bovendien dringen we de CO2-uitstoot terug.

 

Gezien de onzekerheden rondom Warmtestad, kijken wij naar alternatieve scenario’s. Wij gaan in ieder geval de geiser vervangen door een ander warmwatertoestel. Hoewel wij eerder hebben aangekondigd dat de woningen van het gas zouden gaan, sluiten wij niet uit dat de woningen op het gas aangesloten blijven. 

Een en ander betekent dat de werkzaamheden zijn uitgesteld. Bewoners zijn geïnformeerd.