Huurdersraad

De Huurdersraad is een belangrijke gesprekspartner van De Huismeesters. De Huurdersraad adviseert De Huismeesters over beleid ten aanzien van onder andere wonen, huren, wonen en zorg en duurzaamheid. De bewonersorganisatie vertegenwoordigt onze bewoners bij het maken van prestatieafspraken met de gemeente Groningen.

De Huurdersraad overlegt zo’n zes keer per jaar met De Huismeesters. Zij brengt advies uit over het huurbeleid, leefbaarheid, de jaarlijkse huuraanpassing, begrotingen, energie- en vastgoedbeleid. Jaarlijks maken gemeente en corporaties afspraken over de prestaties die ze de komende jaren op het gebied van wonen gaan leveren. Dit zijn de zogenaamde prestatieafspraken. De Huurdersraad neemt deel aan het overleg van De Huismeesters en de gemeente waar die afspraken worden gemaakt. Om haar werk goed te kunnen doen, is de Huurdersraad in overleg met de huurders. 

Mailen met de Huurdersraad kan via:

info@huurdersraaddehuismeesters.nl