Governancecode

Wij willen ons, als maatschappelijke onderneming, open en transparant verantwoorden naar onze omgeving. We willen beoordeeld worden op de realisatie van onze doelstellingen. Daarnaast betrekken we onze stakeholders bij ons beleid en we vinden de dialoog daarover erg belangrijk. Daarop willen we ook graag beoordeeld worden. Daarmee sluiten we aan op de Governancecode Woningcorporaties.

Hoe De Huismeesters met integriteit omgaat, staat in onze gedragscode. Deze code geeft richting aan onze zakelijke beslissingen en activiteiten.