Klachtencommissie

Klachten over ons als uw verhuurder of de Selectiecommissie Groninger Corporaties (SGC) probeert u altijd eerst zelf op te lossen door in gesprek te gaan. Het kan natuurlijk gebeuren dat u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, of dat u er niet uitkomt. Dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke Klachtencommissie. De commissie is door woningcorporaties in Groningen ingesteld en beschermt het belang van huurders. Neemt de klachtencommissie uw klacht in behandeling, dan wordt u gevraagd om naar een hoorzitting te komen.


Onderwerpen
U kunt bij de Klachtencommissie terecht met klachten over:

  • De Selectiecommissie Groninger Corporaties (beslissing urgentieaanvraag)
  • De toepassing van de regels van toewijzen woningen
  • De dienstverlening van de corporatie
  • De wijze waarop u bent behandeld door de corporatie
  • De hoogte van aanvullende vergoedingen bij wijkvernieuwing
  • De aanvaardbaarheid van vervangende woonruimte bij wijkvernieuwing
  • De manier waarop de herhuisvesting wordt geregeld bij wijkvernieuwing

De commissie bemiddelt of brengt een advies uit aan de corporatie. Een klacht aan de klachtencommissie stuurt u per post naar:

Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties
Postbus 7015

9701 JA  GRONINGEN

Lees de folder voor meer informatie over de werkwijze van de klachtencommissie. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft kunt u contact opnemen via telefoonnummer (050) 369 36 98.