Privacy

Als je een woning wilt huren, dan heeft De Huismeesters persoonsgegevens van je nodig. De Huismeesters is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij nemen je privacy daarbij heel serieus. Daarom hanteren wij een strikt privacybeleid. 

De regels over het beschermen van jouw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. De Huismeesters handelt binnen de kaders van de wet.

In ons privacyreglement hebben we vastgelegd hoe we omgaan met gegevens.

Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat je van mening bent dat De Huismeesters niet zorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens? Of omdat je inzage of correctie hebt gevraagd, maar niet tevreden bent met de reactie? Je kunt dit melden bij de Functionaris Gegevensbescherming via info@dehuismeesters.nl of 050 - 365 71 71.