Nieuws

De 100e keuken in De Hoogte klaar voor gebruik!

Wits Vastgoedonderhoud Nederland heeft, in opdracht van De Huismeesters, de 100e keuken geplaatst in De Hoogte! We hebben deze 100e keuken feestelijk opgeleverd door de bewoner te verrassen met een goed gevulde boodschappenkist!

Heeft u nog geen brief ontvangen?

En woont u in het aardbevingsgebied in Groningen?
Dan ontvangt u vandaag of morgen een brief van ons over de eenmalige vergoeding van € 750. De eenmalige vergoeding is voor huurders die wonen in een postcodegebied waar de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geldt.

'Je moet er een goed gevoel bij hebben'

De Huismeesters is druk bezig in de wijk Selwerderwijk-Zuid. In de periode juni 2020 tot en met oktober 2021 worden de portieketagewoningen verbeterd. Het vraagt veel van onze bewoners. Paula Alberts, een van onze bewoners in de wijk, geeft aan wat het voor haar betekende.

Kunst in De Wijert

Nathalie van der Vechte heeft samen met kinderen van de Reviusstraat, Camphuyssenstraat en Spieghelstraat schilderijen gemaakt voor de leeg gekomen flat aan de Spieghelstraat. De schilderijen hangen voor de ramen totdat de flat gesloopt wordt. Dat fleurt de wijk mooi op!

 

De Huismeesters verbetert 56 woningen in de Spieghelstraat

De woningverbetering in De Wijert is in volle gang. Aannemer Brands Bouw verbeterde al woningen in de Vondellaan, Reviusstraat en Camphuysenstraat. De Huismeesters heeft een overeenkomst getekend met aannemer Brands Bouw voor de verbetering van 56 woningen aan de Spieghelstraat.

Bezoek Martin van Rijn aan De Wijert

Vandaag bracht Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, een bezoek aan Groningen en Leeuwarden een bezoek aan De Wijert. De wijk waar De Huismeesters druk bezig is met de verbetering van in totaal 152 woningen. Daarnaast worden 222 woningen en 77 garageboxen gesloopt en vervangen door 285 nieuwbouw woningen.

Huurders gemeente Groningen verzetten zich tegen de (ver)huurdersheffing

Afgelopen jaar betaalden de Groninger corporaties € 25 miljoen aan verhuurdersheffing. De huurders en woningzoekenden in de stad Groningen – vertegenwoordigd door de huurdersorganisatieszien dat de wachtlijsten voor woningzoekenden oplopen. Ondertussen blijven de huren ook stijgen en staat de betaalbaarheid onder druk. Corporaties willen en moeten bouwen. Ook het verduurzamen van woningen staat hoog op de agenda van de corporaties. Door meer te verduurzamen houden zij de huren betaalbaar. Voor dit alles is geld nodig.