Bezoek Martin van Rijn aan De Wijert

Vandaag bracht Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, een bezoek aan Groningen en Leeuwarden. Dit op uitnodiging van deze gemeentes en mede namens de woningcorporatie De Huismeesters en huurdersorganisaties. Ook de wethouders Roeland van der Schaaf/Groningen en Hein de Haan/Leeuwarden waren bij het bezoek aanwezig.

Martin van Rijn bracht daarbij een bezoek aan De Wijert. De wijk waar De Huismeesters druk bezig is met de verbetering van in totaal 152 woningen. Daarnaast worden 222 woningen en 77 garageboxen gesloopt en vervangen door 285 nieuwbouw woningen. De sloopwerkzaamheden starten in augustus 2021. In het nieuwe plan is plek voor 271 appartementen en 14 eengezinswoningen. De nieuwbouw start - naar verwachting - januari 2022. Deze nieuwbouw vindt gefaseerd plaats. Het totale project (sloop/nieuwbouw) neemt ongeveer vier jaar in beslag.

Diverse partijen waaronder de gemeente, Huurdersbelang Groningen-Zuid en uiteraard de medewerkers van De Huismeesters vertelden over De Wijert. Een wijk waar naast de fysieke ingrepen, veel gebeurt. Vanuit De Wijkdeal De Wijert zijn mooie initiatieven ontstaan zoals het Fruitcafé. (Wijkdeal De Wijert werkt vanuit een samenwerkingsverband tussen alle partijen die wonen en werken in de wijk of op een andere manier betrokken zijn met De Wijert.) Tijd schoot tekort. We hopen dan ook dat Martin van Rijn een goed beeld heeft gekregen van de wijkaanpak in Groningen. Onze bestuurder Sije Holwerda heeft hem van harte uitgenodigd om tijdens het project nog eens langs te komen om de voortgang en ook de andere wijken te bekijken.