De Huismeesters verbetert 1.000e woning

Wij willen dat mensen met een laag inkomen goed kunnen wonen in de stad Groningen. Wij bieden daarom betaalbare, kwalitatief goede en duurzame woningen aan. Aan al onze huurders. Vandaag leverden we de 1.000e verbeterde woning op in de wijk Beijum. Bewoner ontving van onze nieuwe manager vastgoed, Sybrand Zijlstra, een bloemetje.

Sije Holwerda, directeur-bestuurder De Huismeesters: “Wij hebben de afgelopen periode veel woningen verbeterd in onder andere de wijken Selwerd, Vinkhuizen, Indische Buurt en De Wijert. Momenteel worden ook woningen verbeterd in de wijken Beijum, Oosterpark en Selwerderwijk-Zuid. De woningen worden comfortabeler en energiezuiniger, maar blijven ook betaalbaar. Vandaag leverden we de 1.000e verbeterde woning op in de wijk Beijum. Wij zijn trots op dit resultaat. 1.000 verbeterde woningen vinden wij een belangrijk moment om bij stil te staan. De Huismeesters ligt op schema met het verduurzamen van haar woningbezit. Ondanks de coronaperiode en dankzij de medewerking van onze bewoners was dit resultaat mogelijk.”

De Huismeesters ligt op schema met het verduurzamen van haar woningbezit
Eind 2021 heeft de corporatie meer dan 1.400 woningen verbeterd. We isoleren de casco’s goed en gebruiken hoog rendement beglazing en ketels. Zo verlagen we de energielasten en verhogen we de woonkwaliteit. Zo zorgen we voor gezonde woningen. De Huismeesters investeert de komende 10 jaar € 300 miljoen in haar woningbezit. Dit betekent een gemiddelde investering van circa € 35.000 per woning. 900 woningen zijn naar label A gebracht. De andere 100 woningen naar label B.

Begin 2018 heeft De Huismeesters onderzoek gedaan
Dit onderzoek betrof de toekomstmogelijkheden van ruim 2.000 woningen. Het gaat vooral om woningbezit gebouwd tussen 1950 en 1970, een periode waarin vooral snel en goedkoop gebouwd moest worden. Op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid zijn de woningen niet meer van deze tijd. In het onderzoek is goed gekeken naar de staat van de woningen en de verbetermogelijkheden.                                           

De Huismeesters werkt aan een ongedeelde stad met gemengde wijken
De Huismeesters verduurzaamt zoveel mogelijk bestaande woningen naar label A. Waar dit niet mogelijk is kijken we naar andere mogelijkheden. In de wijken De Wijert en Selwerd sloopt De Huismeesters woningen en vervangt deze door duurzame nieuwbouw. Er komen nieuwe eengezinswoningen en appartementen met lift, zodat ouderen in de wijk kunnen blijven wonen. Ook verkoopt De Huismeesters woningen. En in Selwerd maken we ruimte voor middenhuur-woningen. Dat brengt meer diversiteit in de wijken. De Huismeesters werkt nauw samen met bewoners, huurdersorganisaties, aannemers, onderhoudsbedrijven en de gemeente Groningen.