Energiearmoede, verduurzaming en nieuwbouw in prestatieafspraken 2023

Voldoende betaalbare en duurzame woningen. Daar streeft De Huismeesters naar. Ieder jaar leggen we hierover afspraken vast. Dat doen we samen met de gemeente, andere woningcorporaties en huurdersorganisaties. Op zes december ondertekenden we de afspraken voor 2023.

De zogenaamde prestatieafspraken zijn belangrijk. Want ongeveer 1 op de 3 inwoners van de gemeente Groningen woont in een huurwoning. Daarom werken we aan leefbare buurten, waar een plek is voor iedereen. In de prestatieafspraken van 2023 is onder andere aandacht voor nieuwbouw, wonen & zorg en verduurzaming van de huurwoningen.

Financiële problemen voorkomen
Ook zetten we in op het voorkomen van financiële problemen bij huurders. Alle woningcorporaties spannen zich hier samen voor in. We werken bijvoorbeeld aan preventie, vroegsignalering en schuldhulpverlening. Een persoonlijke benadering is daarbij het uitgangspunt. De woningcorporaties streven er samen naar dat niemand vanwege zijn financiële situatie uit zijn huis wordt gezet in 2023.

Verduurzamen woningen
Duurzaamheid is ook een belangrijk thema. We willen toewerken naar CO-2 neutrale woningen, die betaalbaar zijn voor onze huurders. Dit doen we door te verduurzamen, sloop en vervangende bijna energie-neutrale nieuwbouw, het aansluiten van woningen op warmtenetten en het plaatsen van zonnepanelen. De Huismeesters wil in 2023 ruim 500 woningen verduurzamen.

Energie besparen
In deze tijd is energiearmoede een steeds belangrijker thema. We zetten daarom ook volop in op het ondersteunen van huurders. Dit gebeurt met energiecoaches, acties in de buurt en het verstrekken van kleine energiebesparende maatregelen.

De prestatieafspraken zijn op 6 december ondertekend door de woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Wierden en Borgen, Woonborg, Woonzorg Nederland en SSH, de huurdersorganisaties en de gemeente Groningen.