Huurverhoging 2020

Wij mogen met ingang van 1 juli de huur aanpassen. Met hoeveel wij de huur aanpassen, dat kan verschillen per woning. Wij kijken hierbij goed naar welke huur passend is voor welke woning.

Streefhuur
Wij vragen niet de maximale huurprijs voor onze woningen, maar een percentage daarvan. Deze huurprijs noemen we de streefhuur. Dat is de huur die past bij de kwaliteit van de woning. Bij de huuraanpassing van dit jaar heeft De Huismeesters gekeken naar ruimte die er is tussen de streefhuur en de huidige huur.

Verschil in huurprijzen van vergelijke woningen kleiner maken
Er zijn huurders die op dit moment veel minder betalen dan de streefhuur. Nieuwe bewoners betalen wel de streefhuur. Hierdoor is er een verschil in huurprijs ontstaan van dezelfde type woningen met vergelijkbare kwaliteit. Dit verschil willen we kleiner maken door de jaarlijkse huuraanpassing. Woningen met een relatief lage huurprijs, krijgen een hogere huurverhoging dan woningen waarvan de huurprijs al in de buurt ligt van de streefhuur. Ons doel is dat vergelijkbare woningen op termijn dezelfde huurprijs krijgen.

De gemiddelde huurverhoging is iets lager dan 3,6%
De gemiddelde huurverhoging van iets minder dan 3,6% valt binnen de prestatieafspraken met de gemeente en de Huurdersraad. Er zijn woningen die 0% verhoging krijgen. Maar er zijn ook woningen die een verhoging krijgen van 5,1%.

Bewoners met betalingsproblemen kunnen zich bij ons melden
Als bewoners betalingsproblemen hebben door de maatregelen rondom het coronavirus, dan kunnen zij contact opnemen met De Huismeesters. Samen zoeken we naar een oplossing.

Wij gebruiken het geld van de huurverhoging voor investeringen
De huur die onze huurders betalen, hebben we onder andere nodig om onze woningen energiezuiniger te maken. Wij willen dat onze (toekomstige) huurders goed en betaalbaar wonen. Ook bouwen wij nieuwe woningen in de wijken Selwerd en De Wijert.