Prestatieafspraken 2022 ondertekend

Afspraken over sociale huurwoningen in Groningen

Ongeveer 1 op de 3 Groningers woont in een sociale huurwoning van een corporatie. De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2022 over de sociale huurwoningen in de gemeente Groningen. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de woonvisie.

Er wordt flink geïnvesteerd in de wijkaanpak, zodat het in alle wijken fijn wonen is. Er zijn afspraken gemaakt over leefbaarheid en een woonomgeving die schoon, heel en veilig is. Verder is er budget voor initiatieven van bewoners om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren.

De prestatieafspraken spitsen zich toe op voldoende, betaalbare en duurzame woningen. Ook De Huismeesters investeert in sloop/nieuwbouw in de wijken Selwerd, De Wijert en Vinkhuizen. En voegt duurzame sociale woningen toe aan de stad Groningen.

De Huismeesters heeft eind 2021 1.400 woningen verbeterd. Ook de komende jaren verbetert De Huismeesters een deel van haar woningbezit. We isoleren de casco’s goed en gebruiken hoog rendement beglazing en ketels. Zo verlagen we de energielasten en verhogen we de woonkwaliteit. De Huismeesters investeert de komende jaren voor 463 miljoen in het woningbezit (woningverbetering en sloop nieuwbouw).

De prestatieafspraken zijn op 9 december ondertekend door de woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Wierden en Borgen en Woonborg, de huurdersorganisaties en de gemeente Groningen.

Jean Claude Petitiaux heeft namens de Huurdersraad en Sije Holwerda namens De Huismeesters de prestatieafspraken ondertekend.