Samenwerkingsovereenkomst met Huurdersraad getekend! (1)

Woensdag 15 december hebben we een samenwerkingovereenkomst met de Huurdersraad getekend. Voor De Huismeesters is de Huurdersraad haar gesprekpartner bij alle onderwerpen van beleid en beheer die voor huurders van belang zijn. Zoals nieuwbouw, onderhoud van woningen, de jaarlijkse huurverhoging en de leefbaarheid in de wijken. De huurdersorganisaties hebben – afhankelijk van het onderwerp – informatierecht, adviesrecht en instemmingsrecht. In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over samenwerking, inspraak en zeggenschap. En waarbij onderling en gelijkwaardig overleg altijd voorop staat.

We kijken uit naar een voortzetting van de succesvolle samenwerking in het nieuwe jaar!