Start tweede deel woningverbetering De Wijert

De woningverbetering in De Wijert is in volle gang. Aannemer Brands verbeterde al 56 woningen in de Vondellaan. Ook het woningverbeteringsproject aan de Reviusstraat en Camphuysenstraat kan doorgaan. Ruim 76% van de  bewoners van de galerijwoningen stemden in met het voorstel van de corporatie. De Huismeesters heeft daarom vandaag een overeenkomst getekend met aannemer Brands.

De woningen zijn na verbetering energiezuiniger en comfortabeler
De woningen worden aan de buitenkant verbeterd. De woningen krijgen onder andere nieuwe kunststof kozijnen, dubbel glas en mechanische ventilatie. De Huismeesters vraagt hiervoor geen huurverhoging. De Huismeesters en Brands houden zich beide aan het protocol ‘Samen veilig wonen’. Hierdoor kunnen werkzaamheden tijdens de coronaperiode doorgaan.

De Huismeesters verbetert in totaal 152 woningen
Daarnaast worden 222 woningen en 77 garageboxen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De sloopwerkzaamheden starten in augustus 2021. In het nieuwe plan is plek voor 271 appartementen en 14 eengezinswoningen. De nieuwbouw start - naar verwachting - januari 2022.

Behoud cultuurhistorische waarde in de wijk
De Wijert is een wijk met cultuurhistorische waarde. De wijk heeft een vast patroon van woonblokken afgewisseld met straten en veel groen. Dit past bij naoorlogse wijken in Nederland. Dit is de zogeheten stempelstructuur. In overleg met de gemeente is er gekozen voor behoud van deze herkenbare structuur. Dit doen we door in elke straat een stuk van de huidige woningen te laten staan. In de Camphuysenstraat en de Reviusstraat laten we de galerijwoningen staan. In de Spieghelstraat en de Vondellaan de 4-hoog flats.