Prestatieafspraken

Ieder jaar maken we afspraken met de huurdersorganisaties en de gemeente Groningen.

In 2023 ligt de focus op het realiseren van voldoende, duurzame en betaalbare woningen in leefbare wijken. Met extra inzet om financiële problemen bij mensen die een woning bij ons huren te voorkomen.

Je kunt de prestatieafspraken hiernaast downloaden.