Prestatieafspraken

Op 9 december 2019 hebben gemeente, corporaties en huurdersorganisaties de Groningse prestatieafspraken voor 2020  ondertekend. De huidige Prestatieafspraken zijn nog gebaseerd op de afzonderlijke woonvisies van Groningen, Haren en Ten Boer. Er wordt in 2020 een nieuwe woonvisie gemaakt.

De belangrijkste thema’s: vitale wijken, buurten en dorpen, betaalbaarheid, beschikbaarheid, voorraadontwikkeling, verduurzaming en veilig wonen en aardbevingen.