De Wijert

De Huismeesters investeert in kwaliteit door groot onderhoud, duurzaamheid en nieuwbouw. De corporatie wil de komende jaren de kwaliteit en leefbaarheid in De Wijert verbeteren. Van de bestaande woningen in De Wijert worden in totaal 262 woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw.

De eerste fase van de wijkvernieuwing bestaat uit woningverbetering van de appartementen aan de Vondellaan en Spieghelstraat. Daarna start de volgende fase van sloop en nieuwbouw. De Huismeesters sloopt in totaal 262 woningen in De Wijert. Deze woningen worden vervangen door nieuwbouw. Nieuwbouw voorziet in de behoefte dat ook ouderen langer in de wijk kunnen blijven wonen. Het gaat dan vooral om appartementen met een lift. Het worden in ieder geval woningen bestemd voor de sociale verhuur. Bewoners kunnen terugkeren in de wijk. De verwachting is dat De Huismeesters in 2022 met de nieuwbouw kan starten. Deze nieuwbouw vindt gefaseerd plaats. Het totale project neemt circa drie jaar in beslag.

Behoud cultuurhistorische waarde in de wijk
De Wijert is een wijk met cultuurhistorische waarde. De wijk heeft een vast patroon van woonblokken afgewisseld met straten en veel groen. Dit is een kwaliteit van de wijk. Dit is de zogeheten stempelstructuur. In overleg met de gemeente hebben we gekozen voor behoud van deze herkenbare structuur. De Huismeesters laat daarom in elke straat een gedeelte van de huidige woningen staan. We laten in de Camphuysenstraat en de Reviusstraat de galerijwoningen staan. En in de Spieghelstraat en de Vondellaan de 4-hoog flats. De woningen worden aan de buitenkant verbeterd. Op het moment dat de bewoner de keuze heeft gemaakt om te verhuizen, worden de woningen verkocht.  

De keuze voor sloop
De wensen van bewoners zijn in deze tijd anders dan in de tijd dat de woningen gebouwd werden. De keus voor sloop is ook niet zomaar gemaakt. Gekeken is naar de staat van de woningen en dan met name het comfort.  Ook is bekeken of portiekwoningen bereikbaar zijn met een lift. Uit onderzoek is gebleken dat groot onderhoud onvoldoende comfort oplevert voor de bewoners en de klachten niet verhelpt. Ook blijven aspecten als geluidisolatie en woonkwaliteit onder de huidige normen. Daarom is besloten de woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Er worden moderne en comfortabele woningen gebouwd, die betaalbaar, energiezuinig en klaar zijn voor de toekomst.

Nieuwbouw
De nieuwbouw voorziet in de behoefte dat ook ouderen langer in de wijk kunnen blijven wonen. Het gaat dan vooral om appartementen met een lift. Het worden in ieder geval woningen bestemd voor de sociale verhuur. Bewoners kunnen terugkeren in de wijk.

Verkoop
De Huismeesters verkoopt  in totaal 152 woningen. De verkoopopbrengst wordt ingezet om nieuwe betaalbare woningen te bouwen. De woningen worden verkocht op het moment dat de bewoner de keuze heeft gemaakt om te verhuizen. De buitenkant van deze woningen wordt verbeterd zoals kozijnvervanging en het verbeteren van de isolatie. Met nieuwbouw en verkoop ontstaat een buurt met een diversiteit in de woningsamenstelling.

Planning
We verwachten in 2022 met de nieuwbouw te starten. Deze nieuwbouw vindt gefaseerd plaats. Het totale project neemt circa drie jaar in beslag.