Vinkhuizen

In Vinkhuizen gaan we aan de slag in de Boraxstraat en de Pyrietstraat. De wijk is onderdeel van een wijkvernieuwingsplan. 

Het wijkvernieuwingsplan houdt in dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd. Oudere woningen worden gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. Uw wijk zal er uiteindelijk een stuk aantrekkelijker van worden. En prettiger om in te wonen.

Planning

Hieronder ziet u onze planning. Dit is een voorlopige planning, die kan door omstandigheden wijzigen. Bewoners worden in dit geval opnieuw geïnformeerd.

Januari - maart 2023:

  • Goedkeuring gemeente
  • Selecteren bouwbedrijf

April - juli 2023:

  • Huisbezoeken door De Huismeesters
  • Goedkeuring Raad van Commissarissen
  • Start sociaal plan

2024 - 2026

  • Sloop en nieuwbouw

Contactpersoon

Bianca Haveman

Bianca is uw aanspreekpunt voor bewonerszaken. U kunt Bianca bereiken via telefoonnummer (050) 365 71 71 of via e-mail: info@dehuismeesters.nl