Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS
//} %>

Geschillencommissie

Op 1 januari 2014 ging de Warmtewet van start. Dit zijn nieuwe regels rondom de levering van warmte aan consumenten. Vanaf 1 november 2015 is het mogelijk om eventuele geschillen voor te leggen aan de Geschillencommissie Warmtelevering. De Huismeesters is hierbij aangesloten.

De Geschillencommissie Warmtelevering

De Geschillencommissie Warmtelevering behandelt geschillen tussen de consument en de corporatie of warmteleverancier. De geschillen hebben betrekking op de totstandkoming of uitvoering van leveringsovereenkomsten van warmte. Dit houdt in dat alleen inhoudelijke klachten worden behandeld, geschillen over bijvoorbeeld het niet betalen van facturen valt hier niet onder.

De Geschillencommissie Warmtelevering is onderdeel van de onafhankelijke Stichting Geschillencommissie

Procedure

De procedure bij het behandelen van een geschil gaat als volgt:

  • In de meeste gevallen begint de huurder een geschil. Dit kan alleen als de klacht eerst, overeenkomstig de leveringsovereenkomst, bij de warmteleverancier is ingediend. Warmteleveranciers kunnen alleen met toestemming van de huurder een geschil beginnen .
  • Degene die het geschil begint, betaalt een nog vast te stellen klachtengeld. De kosten voor de behandeling van het geschil komen voor rekening van de warmteleverancier.
  • Geschillen worden ingediend met een door de Geschillencommissie vastgesteld vragenformulier.
  • De Geschillencommissie doet uitspraak met een bindend advies. Daarin staan bijvoorbeeld beslissingen over te betalen (schade)vergoedingen, ontbinden van overeenkomsten of het uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

Gedetailleerde informatie over de procedure is na te lezen in het Reglement Geschillencommissie Warmtelevering.