Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS

Isolerende maatregelen n.a.v. aardbevingsschade

25 augustus 2016

Heeft u aardbevingsschade? Dan willen wij dat graag weten. Wij vinden het belangrijk dat u goed en veilig woont. Het gaat hierbij om schade aan de buitenkant en aan de binnenkant. 

Waardevermeerderingsregeling

Met de tijdelijke regeling Waardevermeerdering bood NAM compensatie voor de negatieve gevolgen van aardbevingen. Huiseigenaren met schade aan het huis, veroorzaakt door aardbevingen konden met deze regeling een financiële vergoeding aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Voorwaarde was wel dat de schade hoger dan € 1.000 moest zijn. De Huismeesters heeft voor de woningen die hiervoor in aanmerking kwamen, de waardevermeerderingsregeling aangevraagd. De subsidie is toegekend aan 22 woningen. Dit betekent dat wij extra energiebesparende maatregelen ad € 4.000 per woning kunnen uitvoeren.

Deze regeling is nu ten einde. Verwacht wordt dat eind 2016/begin 2017 een nieuwe regeling komt. Dus heeft u schade? Meld het ons. Wellicht komt ook uw huis in aanmerking voor extra energiebesparende maatregelen.

Hoe meldt u schade?

Als u aardbevingsschade in of -aan uw huurwoning hebt ontdekt, kunt u dit bij ons melden. U kunt dit als huurder niet rechtstreeks bij het CVW melden, omdat u geen eigenaar van de woning bent. U kunt uw schade melden via info@dehuismeesters.nl. Als u foto’s van de schade hebt, dan ontvangen we die ook graag.

Na uw melding maken we een afspraak met u en komt een opzichter langs om de schade te bekijken. Zijn wij ook van mening dat er aardbevingsschade is ontstaan, dan stellen wij een rapport op. Wij sturen dit rapport naar het CVW. Dit rapport wordt beoordeeld door het CVW.  De opzichter informeert u over de uitkomsten.