Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS

Wij zijn op zoek naar een collega!

16 mei 2017

In verband met het vertrek van een collega ontstaat er een plek voor een stevige

adviseur strategisch vastgoedbeleid (36 uur)

De functie

Je adviseert en ondersteunt onze directeur-bestuurder en het management bij het vertalen van ondernemingsdoelstellingen naar beleid op het terrein van vastgoedstrategie, –sturing en energetische maatregelen. Dat houdt onder meer in dat je relevante data aandraagt en de regie voert bij de uitvoering van de beleidscyclus rond strategisch vastgoedbeleid (analyse, beleid, evaluatie, bijstellen). Daarnaast ondersteun en adviseer je hen bij de juiste toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van goed bestuur.    

Kortom: een functie waarin je met heel veel facetten van de corporatie te maken krijgt.

Klik hier voor meer informatie.