Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS

Duurzaam wonen in De Cortinghborg

31 juli 2017

Sije Holwerda, directeur-bestuurder van De Huismeesters, geeft in reactie op het bericht van de SP over de woonlasten het volgende aan.

Duurzaam wonen in De Cortinghborg

‘Wonen in een appartementencomplex met een duurzaam energiesysteem met WKO (Warmte Koude Opslag)* vereist op een aantal punten een ander gebruik. Comfort en energiebesparing zijn haalbaar als de bewoner de systemen op de juiste manier gebruikt. Kiezen voor een appartement met een duurzaam energiesysteem is vooral een keuze voor duurzaam wonen en daarmee vermindering van de CO2-uitstoot.

Een systeem met WKO werkt bijvoorbeeld trager. Even opstoken is er niet meer bij. Nachtverlaging is niet nodig en wordt afgeraden. Koeling in de zomer gebeurt door de vloerverwarming met koud water. De ramen moeten in dat geval dicht blijven in plaats van open zoals men gewend is. In de afgelopen jaren is gebleken dat het behoorlijk wennen is om met dit systeem om te gaan. Daarom zijn we in 2016 met een serviceloop gestart.

Kosten

Een duurzaam systeem geeft ook een andere verdeling van vaste en variabele kosten. Het klopt dat het bedrag voor vast recht iets hoger ligt. Dit heeft te maken met de mogelijkheid van koeling in de zomerperiode. Dit maakt het systeem in vergelijking met andere appartementencomplexen iets duurder. Op de verbruikskosten hebben bewoners zelf invloed. De energietarieven zijn gemaximeerd volgens de Warmtewet. De feitelijke besparing ten opzichte van andere traditionele systemen is afhankelijk van de gasprijs. Hoe hoger de gasprijs, hoe hoger de besparing.

Een aantal bewoners had te maken met tegenvallende energiekosten. De Huismeesters onderkent dat het voor bewoners wennen is. De corporatie heeft daarom de afgelopen jaren een deel van de lasten voor haar rekening genomen.

Dit jaar moesten 32 bewoners van de 196 bewoners ‘bijbetalen’. We hebben in 15 gevallen opnieuw coulance toegepast. Dit hebben we gedaan omdat in die gevallen het effect van de serviceloop van 2016 nog niet duidelijk was.’

Bijeenkomst SP - bewoners

De SP heeft tijdens een bijeenkomst op vrijdag 21 juli  met bewoners van De Cortinghborg twee eisen geformuleerd. Het gaat om de volgende twee eisen.

-          lagere energielasten

-          beter overzicht verantwoordelijken

 

Energielasten

Het bedrag voor vast recht is € 791 per jaar (2016):

Warmte:          € 252

Koude:            € 251

Afleverset :     € 288

Totaal              € 791

 

·         Bewoners betalen gemiddeld een voorschot ad € 100,00 per maand.

·         Daarnaast zijn er nog kosten voor stroom en de verbruikskosten.

Het gevraagde bedrag voor vast recht is conform de Warmtewet.

Bewoners zijn voor het tekenen van de huurovereenkomst hierover ingelicht.

In vergelijking met een ander appartementencomplex (nieuwbouw) zonder WKO zijn bewoners gemiddeld € 20 per maand duurder uit. Hier staat de mogelijkheid tot koeling van het appartement in de zomerperiode tegenover.

 

Verantwoordelijken

Eigenaar gebouw en installatie:  De Huismeesters

Energieleverancier:           DENN        Dit is een gezamenlijke BV van De Huismeesters en Wold en Waard

Administratie:                    Techem     Leverancier van de meters om het verbruik te meten en degene die

                                                             de voorschotten int (onder de verantwoordelijkheid van DENN)

 

Wat heeft De Huismeesters tot nu toe gedaan?

·         Naar aanleiding van klachten van bewoners hebben we eind 2015 een onderzoek laten doen naar het functioneren van de woninginstallatie door Grontmij (Sweco). Het onderzoek gaf geen duidelijk antwoord op de vraag wat de oorzaak is van het verhoogde energieverbruik van een aantal appartementen ten opzichte van andere appartementen. Grontmij heeft wel aanbevelingen gedaan waaronder de serviceloop.

·         Serviceloop, gestart medio 2016

Monteurs (techniek en installatie) zijn alles nagelopen in de woning en hebben eventuele klachten direct verholpen. Ook de technische instellingen zijn gecontroleerd. Bewoners kregen een uitgebreide uitleg over de werking van het systeem. Bijna alle bewoners zijn bezocht.

·         Onderhoud

De filters worden 1x per jaar vervangen. Bewoners ontvangen daarnaast 1x per jaar gratis een stel filters.

·         Brochure 2016

We hebben een nieuwe brochure gemaakt waarin duidelijk (met foto’s) wordt uitgelegd hoe het systeem werkt. Deze hebben we met bewoners doorgenomen tijdens de serviceloop.

·         App begin 2017

Wij hebben een app laten maken speciaal voor De Cortinghborg. Met behulp van deze app kunnen bewoners met hun smartphone filmpjes scannen. In deze filmpjes wordt uitgelegd hoe bijvoorbeeld de filters van het WTW-systeem moeten worden schoongemaakt, vervangen, hoe de thermostaat werkt etc.

 

*In een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Het benutten van bodemenergie is een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggedrongen wordt.