Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS

Stand van zaken Selwerd (eengezinswoningen)

14 november 2017

De Huismeesters was op dinsdag 7 november aanwezig bij de bewonersbijeenkomst Selwerd. Wij hebben de opgedane informatie met elkaar besproken en dit nemen we mee in ons onderzoek.

De Huismeesters heeft samen met de bewonerscommissie een stappenplan gemaakt. Hiermee is deze commissie op 23 mei 2017 akkoord gegaan. Daarna zijn we direct gestart met de uitvoering van het plan. 

Wij zijn  - conform het stappenplan - een pilot gestart met 10 proefwoningen. 
Een onafhankelijk bureau heeft onderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek doen we het volgende in de 10 woningen:

  • Wij hebben de woningen naar een zogenaamde 0-situatie gebracht. Dat wil zeggen dat we alle schimmel in de woningen hebben verwijderd. 
  • We breiden nu de mechanische ventilatie uit naar keuken en toilet. 
  • Daarna gaan we kijken wat het effect is van deze mechanische ventilatie op vocht, temperatuur en schimmel. Op die manier krijgen we een goed beeld van de problemen. 
  • Daarnaast brengen wij spouwisolatie aan in de zijgevels van de proefwoningen. 


Het effect van bovengenoemde acties is duidelijk in het voorjaar van 2018. Ook dit bespreken we met het onafhankelijke bureau. 

Het is belangrijk om een goed beeld te krijgen van de problemen. Daarvoor dient het onderzoek. Wij nemen de klachten van onze bewoners uiterst serieus, daarom is zorgvuldigheid belangrijk. 

Onze prioriteit ligt bij de verbetering van het binnenklimaat. De informatie van de bewoners nemen we mee in onze analyse om te komen tot oplossingen. In de tussenliggende periode kunnen bewoners onderhoudsklachten gewoon blijven melden. Deze worden altijd door ons opgepakt en uitgevoerd.