Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS

Aedes-benchmark 2017: De Huismeesters scoort goed!

22 november 2017

De Huismeesters heeft grote vooruitgang geboekt in de Aedes Benchmark. In deze benchmark krijgt De Huismeesters een BA-score en behoort hiermee tot de subtop. Bewoners zijn de corporatie beter gaan beoordelen. We krijgen een B ten opzichte van een C vorig jaar. Voor het onderdeel bedrijfslasten halen we – net zoals in 2016 - het hoogst haalbare namelijk een A.

Trots

Directeur-bestuurder Sije Holwerda is blij met deze uitslag. ‘We kunnen stellen dat de doorgevoerde verbetermaatregelen resultaat opleveren. Nog niet alle maatregelen zijn ingevoerd, dus we kunnen ons nog verder verbeteren. Het betekent dat we op de goede weg zitten. Ook de beïnvloedbare bedrijfslasten/kosten per verhuurde woning zijn relatief laag. Dat is belangrijk; wij zijn er voor mensen met een smalle beurs.’

Huurdersoordeel is belangrijk

Sije Holwerda geeft aan de mening van de huurders in dit onderzoek erg belangrijk te vinden. ‘Wij hebben ervoor gekozen om continu de klanttevredenheid te meten. De resultaten van de meting worden direct aan ons gegeven. Zo kunnen wij signalen sneller oppakken en onze dienstverlening aan onze huurders verbeteren.

We hebben dit resultaat met elkaar bereikt, ik ben dan ook trots op onze medewerkers. Het is ons streven dat de tevredenheid van onze huurders nog verder omhoog gaat. In onze plannen voor de komende jaren is hier veel aandacht voor.’

De scores
Gemiddeld komen woningcorporaties in ons land uit op bedrijfskosten voor de eigen organisatie van € 790 per woning per jaar. De Huismeesters heeft hier € 416 voor nodig. Nieuwe huurders geven ons een 8,1 (landelijk gemiddeld 7,5) en vertrokken huurders geven ons een 7,8 (landelijk 7,4). Huurders bij wie we een reparatieverzoek uitvoerden geven ons een 7,6 (landelijk 7,5).

Wat betekent dat nou, een BA-score?
De eerste letter is voor de prestatie op het gebied van onze kwaliteit, het huurdersoordeel. De tweede letter is voor de prestatie op het gebied van de bedrijfslasten. De benchmark (het vergelijken van resultaten) wordt gemaakt door Aedes, de landelijke vereniging van woningcorporaties. Met deze benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren.

De Aedes-benchmark

De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Deze geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van individuele corporaties en van de gehele sector. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden. Branchevereniging Aedes houdt dit jaar voor de vierde keer de benchmark, waaraan 303 woningcorporaties meedoen. Zij vertegenwoordigen bijna alle verhuureenheden (98 procent) in de sector.

Klik hier voor de factsheet De Huismeesters.