Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS

Woonzorgcentrum De Ebbingepoort klaar voor de toekomst!

24 januari 2018

Van een verouderd verzorgingshuis naar een woonzorgcentrum klaar voor de toekomst. Door de scheiding van wonen en zorg werd ook zorgpartij TSN Thuiszorg geconfronteerd met een dalende vraag naar intramurale plaatsen. Samen met De Huismeesters is het gebouw toekomstbestendig gemaakt. Beide partijen hebben met alle betrokkenen en wethouder Roeland van der Schaaf op 23 januari een toost uitgebracht op de samenwerking.

Samenwerking

Het gebouw Ebbingepoort is eigendom van woningcorporatie De Huismeesters en TSN Thuiszorg huurt het intramurale deel. Acht zorgappartementen zijn in 2017 omgebouwd naar vier zelfstandige appartementen. Deze worden verhuurd door De Huismeesters. Daarnaast is een vleugel verbouwd naar een ruimte waar Fysiotherapie Ebbingepoort, een diëtiste en een pedicure gebruik van maken. De Huismeesters heeft verduurzamingsmaatregelen toegepast en het gebouw is gemoderniseerd. De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd zodat bewoners niet teveel overlast zouden ervaren. TSN blijft het intramurale deel van De Ebbingepoort huren.

Wij zien dat in de samenleving steeds meer de nadruk komt te liggen op de zelfredzaamheid. Het aantal ouderen neemt toe, maar ook het aantal ouderen met een beperking en  zorgbehoefte. Een en ander vraagt een goede samenhang tussen wonen en zorg en de partijen die daarbij, ieder vanuit hun verantwoordelijkheid, een rol in spelen. 

De Ebbingepoort

De Ebbingepoort is een woonzorgcentrum met 67 appartementen voor bewoners met een indicatie voor zorg en 92 zelfstandige 65+ woningen met 24 uurszorg en overige dienstenaanbod in de directe omgeving.

De locatie is uniek en zeer geschikt voor ouderen. Dichtbij het centrum, voorzieningen en het Noorderplantsoen. De Ebbingepoort heeft een sterke wijkfunctie. Het gebouw heeft een eigen (wijk)restaurant en er worden diverse activiteiten georganiseerd. Hiervan kunnen ook bewoners uit de omgeving gebruik maken. De receptie van De Ebbingepoort is overdag en ook ’s avonds bemand.

TSN Thuiszorg
TSN Thuiszorg huurt vanaf 1990 De Ebbingepoort van De Huismeesters. TSN is al jaren een vertrouwd gezicht in de thuiszorg. De organisatie biedt verzorging en verpleging en diverse gemaks- en comfortdiensten. TSN organiseert de zorg in kleine, zelfstandige teams en bij de cliënt in de buurt. Het zijn ervaren zorgverleners, die samenwerken met mantelzorg en vrijwilligers om de cliënt zo goed mogelijk van passende zorg te voorzien.