Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS

De Huismeesters investeert komende jaren 300 miljoen in haar woningbezit

18 september 2018

Woningcorporatie De Huismeesters wil dat mensen met een laag inkomen goed kunnen wonen in de stad Groningen. De woonlasten moeten betaalbaar blijven, maar kwaliteit en duurzaamheid verdienen ook aandacht.

Sije Holwerda, directeur-bestuurder De Huismeesters: “Wij gaan de komende jaren ruim 4.000 woningen verbeteren. De woningen worden comfortabeler en energiezuiniger, maar blijven ook betaalbaar. Waar dit niet mogelijk is, kiezen we voor vervangende nieuwbouw.”

Onderzoek bezit

Begin 2018 heeft De Huismeesters onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden van ruim 2.000 woningen. Het gaat vooral om woningbezit gebouwd tussen 1950 en 1970, een periode waarin vooral snel en goedkoop gebouwd moest worden. Op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid zijn de woningen niet meer van deze tijd. In het onderzoek is goed gekeken naar de staat van de woningen en de verbeter-mogelijkheden. Wanneer een renovatie onvoldoende verbetering gaat opleveren, kiest De Huismeesters voor sloop. Op dezelfde plaats bouwt de corporatie moderne en comfortabele sociale huurwoningen terug, die klaar zijn voor de toekomst.

Concrete plannen

De eerste wijk waar deze plannen concreet worden is De Wijert. De Huismeesters gaat hier 262 woningen slopen en vervangen door nieuwbouw. Er komen nieuwe eengezinswoningen en appartementen met lift, zodat ook ouderen in de wijk kunnen blijven wonen. Ook verkoopt De Huismeesters 112 woningen. Er is veel vraag naar betaalbare koopwoningen in de stad, bijvoorbeeld bij starters. Dat brengt ook meer diversiteit en levendigheid in de wijk. De verkoopopbrengst wordt ingezet om nieuwe betaalbare huurwoningen te bouwen.

Ook in Selwerd zit De Huismeesters niet stil. 69 portieketagewoningen aan de Kornoeljestraat en de Vlierstraat worden opgeknapt en verduurzaamd. Ze worden aangesloten op een warmtenet en kunnen daardoor van het gas af. Ook 95 eengezinswoningen zijn meegenomen in het onderzoek. Ze worden in onze planning naar voren gehaald. Eind september gaat De Huismeesters met de bewoners om de tafel om de concrete plannen voor deze woningen te bespreken.

Samenwerking

De Huismeesters werkt nauw samen met bewoners, huurdersorganisaties en de gemeente Groningen. De komende tijd gaan we gezamenlijk aan de slag om alle plannen verder uit te werken.