Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS

Succesvolle belanghoudersbijeenkomst

26 november 2018

 

Dit jaar bestaat De Huismeesters 25 jaar! Een mooie aanleiding om met onze belanghouders in gesprek te gaan.

De Huismeesters is als woningcorporatie een maatschappelijke onderneming. Wij concentreren ons op onze kerntaak: voorzien in goed en betaalbaar wonen voor mensen met een laag inkomen  of voor mensen die om andere redenen moeilijk passende huisvesting kunnen vinden. Daarnaast werken we aan een fijne woonomgeving en investeren we in maatschappelijke kansen voor onze bewoners. Dit kunnen we niet alleen. Om hiervoor te zorgen werken wij samen met verschillende partijen. Deze partijen noemen we onze belanghouders, omdat we een gezamenlijk belang hebben samen te werken aan maatschappelijke doelen. Samen kunnen we meer bereiken. Onze voorkeur gaat uit naar het woord partners.  Hieronder verstaan we bewonersvertegenwoordigingen, gemeenten, collega-corporaties, organisaties op het gebied van welzijn en zorg etc.

Wij hebben onze partners nodig om onze doelstellingen te halen. Door samenwerking kunnen we elkaar versterken. Om goed samen te kunnen werken, is het belangrijk dat onze partners op de hoogte zijn van wat we doen. Wij vinden het daarom belangrijk om onze partners inzicht te geven in onze keuzes. En daarover in gesprek te gaan. Wij willen niet alleen vertellen, maar ook van onze partners horen hoe we elkaar kunnen versterken.

Sije Holwerda (directeur-bestuurder De Huismeemsters) werd geïnterviewd door Aize Bouma. Daarbij ging het kort over de afgelopen 25 jaar maar vooral over onze plannen voor de toekomst en onze afwegingen daarin. Daarna zijn wij hierover in gesprek gegaan met Roeland van der Schaaf (gemeente Groningen) en Geth Kuin (WIJ). Ook waren diverse vertegenwoordigers van onder andere  huurdersorganisaties, zorgpartijen en collega-corporaties aanwezig.

Er waren vragen uit de zaal waarbij verschillende onderwerpen zoals duurzaamheid en betaalbaarheid werden behandeld. De voorzitter van de Raad van Commissarisen, de heer Rijpkema, sloot de bijeenkomst af.