Inloggen MIJN DE HUISMEESTERS
//} %>

Woonzorgcentrum Ebbingepoort

De scheiding van wonen en zorg binnen de verzorgingshuizen is inmiddels gemeengoed. Ook zorgpartij TSN Thuiszorg werd geconfronteerd met een dalende vraag naar intramurale plaatsen (wonen met zorg binnen het regime van een verzorgings-/verpleeghuis) in de lagere zorgcategorieën. Ouderen blijven echter behoefte houden aan zorg in een veilige en sociale woonomgeving. TSN heeft De Huismeesters gevraagd mee te denken over mogelijkheden voor de Ebbingepoort. De Huismeesters en TSN Thuiszorg hebben een samenwerkingsovereenkomst voor woonzorgcentrum De Ebbingepoort getekend.

Doel van de overeenkomst is de transformatie van de huidige situatie naar een nieuwe situatie waarin een klein deel van de intramurale appartementen wordt omgezet naar extramuraal (gescheiden wonen en zorg). De Huismeesters verhuurt deze appartementen. Daarnaast is een vleugel verbouwd naar een ruimte waar een fysiotherapeut en een pedicure gebruik van maken. Het gebouw is toekomstbestendiger gemaakt en De Huismeesters heeft verduurzamingsmaatregelen toegepast. De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd, zodat bewoners niet teveel overlast ervaarden. TSN blijft het intramurale deel van De Ebbingepoort huren. 

De verbouwingswerkzaamheden zijn eind 2017 afgerond. Dit hebben we gevierd met bewoners en medewerkers. 

De Ebbingepoort

De Ebbingepoort bestaat uit een verzorgingshuis en 88 zelfstandige 65+-woningen met zorg nabij. De locatie is uniek en zeer geschikt voor ouderen. Dichtbij het centrum, voorzieningen en het Noorderplantsoen. De Ebbingepoort heeft een sterke wijkfunctie. Het gebouw heeft een eigen (wijk)restaurant, er worden diverse activiteiten georganiseerd en het gebouw heeft faciliteiten als een winkeltje en een kapsalon. Hiervan kunnen ook de bewoners uit de omgeving gebruik maken. De receptie van De Ebbingepoort is overdag en ook ’s avonds bemand.

TSN Thuiszorg
TSN Thuiszorg huurt vanaf 1990 De Ebbingepoort van De Huismeesters. TSN is al jaren een vertrouwd gezicht in de thuiszorg. De organisatie biedt verzorging en verpleging en diverse gemaks- en comfortdiensten. TSN organiseert de zorg in kleine, zelfstandige teams en bij de cliënt in de buurt. Het zijn ervaren zorgverleners, die samenwerken met mantelzorg en vrijwilligers om de cliënt zo goed mogelijk van passende zorg te voorzien.